Vernepris og fortetting i konflikt

Av
DEL

LeserbrevI kommunestyrets møte i januar ble verneprisen i Kongsberg kommune for 2018 tildelt beboerne i Gamlegrendåsveien 22 v/ tidligere og nåværende eiere. Prisen var vel begrunnet og åpenbart vel fortjent. Når kommunen deler ut vernepriser er vel hensikten å påskjønne initiativ som tar vare på vår rike bygningsarv og samtidig å bevisstgjøre og inspirere andre innbyggere i en slik kulturell sammenheng.

Kongsberg kommune tilegnet seg i sin tid Gamlegrendåsveien 22 for potensielt å kunne benytte eiendommen til helse- og omsorgsformål. Når det ikke ble aktuelt, avhendet kommunen denne eiendommen, men slik at den tilhørende løkka ble fraskilt bebyggelsen.

I brev til Tomteselskapet og Kongsberg kommune sier fylkeskonservatoren i desember 2018: «Vi vurderer tunet og løkka med steingjerdet til samlet sett å være et kulturmiljø med høy verneverdi» og «Vår primære anbefaling er at det ikke bygges boliger på løkka».

Byantikvar Hilde Roland i Kongsberg kommune sier til Lp 25. april at hun mener løkka er bevaringsverdig: «Det er en løkke fra aller eldste tiden da Kongsberg var sølvverksby. Det er en sammenheng mellom disse løkkene og sølvverksminnene».

Nå, noen måneder etter prisutdelingen mottar prisvinnerne og naboene varsler om boligbebyggelse i privat regi på denne tilhørende og verneverdige løkka. Som en del av kommunens fortettingsstrategi skal angivelig seks boliger presses inn på dette svært begrensete arealet, med store inngrep på grunn av vanskelige forhold for vei, vann og avløp.

Så protesterer da også berørte naboer kraftig og prisvinnerne sier de vil levere tilbake verneprisen, hvis en slik utbygging finner sted. Det er lett å forstå. For Kongsberg kommune vil det i så fall bringe hele vernepriskonseptet i vanry, og verneprisen vil kunne oppfattes som en ‘gimmick’, som ikke er seriøst ment.

En tydeligere illustrasjon på konflikten mellom å ta vare på Kongsbergs rike kulturarv og kommunens fortettingpolitikk kan man vel ikke tenke seg. Da fortetting som prinsipp ble vedtatt i kommunestyret, ble det fra mange hold presisert en forutsetning om å ‘fortette med vett’. Det har kommunen ikke greid å leve opp til, og her må det skje en endring fremover. Det er mange områder i Kongsberg som med fordel kan fortettes, samtidig som det er områder hvor dette absolutt ikke må gjøres av hensyn til bomiljøet, da gjerne knyttet til områder med unike bevaringsverdige særpreg av lokal og nasjonal interesse. Løkka knyttet til Gamlegrendsåsveien 22 er utvilsomt ikke egnet til en fortetting som antydet, noe som ville være ødeleggende for hele bomiljøet.

Situasjonen krever nå en politisk inngripen for å stille denne byggeprosessen i bero for å få en grundig tverrfaglig og antikvarisk gjennomgang av området. Kongsberglista vil umiddelbart ta et politisk initiativ til dette. En utbygging av denne løkka slik det er skissert, innebærer i mine øyne en skandalisering av kommunestyrets vernepris. Det vil ingen være tjent med.

Øyvind Eek-Jensen

Listekandidat for Kongsberglista

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags