Kongsberg Jazzfestival har betydelig historie og tradisjon. Ja vi tør påstå at festivalen gjennom målrettet arbeid og en imponerende frivillig innsats har utviklet seg til å bli Buskeruds viktigste kulturarrangement, og Norges største og viktigste jazzfestival.

En suksessfull miks av jazzopplevelser innenfor den smalere og grensesprengende musikken som har vært Kongsbergjazzens kjennemerke og tydelige profil, har sammen med kremen av norske og internasjonale jazznavn, og et utvidet program som sikrer musikalsk folkefest for et bredere publikum, blitt til en bunnsolid resept for et kulturarrangement med lokal, regional og nasjonal betydning.

Senere års satsing mot barn og ungdom, Barnivalen, «Gulljazz» for de eldste, og et stadig mer fargerikt gate- og bylivsprogram bekrefter inntrykket av en jazzfestival som har ambisjoner, og som evner å skape bredde, et engasjement og en entusiasme som kvalifiserer for å bli kalt en stor folkefest. Med stor kulturell betydning.

Kulturlivets evne til å skape gladere og tryggere mennesker gjennom gode opplevelser, sterkere identitetsfølelse, og sterkere fellesskap kan ikke overvurderes i seg selv.

I Kongsberg ser vi samtidig at jazzfestivalen og lokalsamfunnet tar festivalkonseptet enda noen skritt videre. Ja vi drister oss til å påstå at Kongsberg Jazzfestival og deres samarbeidspartnere fremstår som norgesmester i å bruke festivalarrangementet som plattform og møteplass for sentrale samfunnsaktører og et potent lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv. Dette er imponerende målrettet samskaping på høyt nivå. Og gir ringvirkninger som ikke kan overvurderes.

Disse tankene og vurderingene ligger til grunn når vi i Buskerud Arbeiderparti har fått med oss Samarbeidspartiene Sp, SV, MDG og V i Buskerud fylkeskommune på et betydelig løft for fylkeskommunens engasjement for Kongsberg Jazzfestival. 

Ap har vært forslagsstiller og pådriver for flerårig samarbeidsavtale med forutsigbarhet for fylkeskommunens støtte til Kongsberg Jazzfestival og for at festivalen skal få sin egen budsjettpost vedtatt i fylkestinget, uavhengig av øvrige kulturmidler.

Nå har vi også gleden av å presentere neste skritt i fylkeskommunens engasjement for Kongsberg Jazzfestival: Fra og med budsjettåret 2019 øker Samarbeidspartiene i fylkestinget, etter forslag fra oss i Ap, den årlige støtten til Kongsberg Jazzfestival med 1 million kroner. Det er mer enn en dobling av årlig støtte!

Vi øker støtten til Kongsberg Jazzfestival først og fremst fordi vi mener at festivalstøtten gir kulturell og samfunnsmessig avkastning som gjør det til en det er en god investering. Så skal vi innrømme at vi mener det er ekstremt urettferdig at staten gir andre festivaler, av mindre format, betydelig mer støtte enn Kongsberg Jazzfestival. Det bør staten gjøre noe med. Regjeringens budsjettforslag var skuffende. Derfor gleder det oss at stortingsflertallet nå gir uttrykk for at de vil utrede hvordan tilskuddsordningene kan rigges mer rettferdig og at festivalene bør slippe å betale for politihjelp osv. 

Men: det er ikke utredninger festivalen ønsker eller trenger. Det er rettferdig støtteordning og mer penger til ordningen. Akkurat det Ap har foreslått i Stortinget! Nå har Buskerud fylkeskommunen vist kortene. Vi høyner med 1 mill. Staten bør høyne med minst like mye i 2019!