Gå til sidens hovedinnhold

Høyre sier ja til utvikling av kommunen, nei til bomring

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre er for vekst i Kongsberg, både i antall arbeidsplasser og i antall innbyggere. Det motsatte vil gjøre det økonomisk umulig å opprettholde gode helse- og omsorgstjenester. Men det er viktig at denne veksten realiseres på en bærekraftig måte. Det betyr blant annet at den skjer uten vekst i bilbruk. Her i kommunen må vi fortsette å bruke bilen, men det må framover legges til rette for at transportbehovet skal øke minst mulig og for at økningen dekkes av sykkel og kollektiv transport.

For å få til vekst i antall innbyggere kreves innflytting av jobbsøkere. Da må Kongsberg være en kommune som det er attraktivt å flytte til for unge mennesker.

I sitt underlag til forhandling om byvekstavtale for Kongsberg har Statens vegvesen foreslått ei rekke tiltak som vil bidra til at kommunen blir mer attraktiv. Eksempler er gang- og sykkelvei i Jondalen, tilrettelegging for gåing og sykling over brua i Efteløt, mer gang- og sykkelvei i Hvittingfoss, tilrettelegging for ringvei rundt sentrum ved bru over Lågen fra Dyrmyrområdet, ny bruforbindelse for gående og syklende fra Tinius-området til Kirketorget, pluss 400 millioner kroner til forsterket busstilbud. Kostnadssummen for alle forslagene er 1,5 milliarder kroner.

For å komme i gang med ordinær drift av autonom buss har forslaget til byvekstavtale med tiltak på 89 millioner. Dette henger meget nært sammen med at Kongsberg har fått etablert en «nasjonal digital testarena», at Telenor har valgt Kongsberg som testarena for 5G-nett, at Kongsberg er utnevnt som testarena for autonom buss, og at Kongsberg nylig er blitt valgt av Innovasjon Norge som ett av en håndfull steder i landet som hver på sine områder skal være «omstillingsmotor» for landets næringsliv. I tillegg tenker ledelsen i Buskerud fylkeskommune å søke om midler, med Kongsberg som case, under samferdselsdepartementets prosjektkonkurranse «smartere transport i Norge».

Byvekstavtalen kan altså passe godt inn i grunnlaget for Kongsbergs rolle i å bidra til ei bærekraftig framtid. Vår høyteknologiindustri blir med på å skape nye og bedre kollektivløsninger. Nye arbeidsplasser etableres innafor ny industriell virksomhet på Kongsberg. Byens status som landets hovedstad på området høyteknologisk industri utvides til nye områder som i enda større grad enn dagens peker framover mot morgendagens bærekraftige samfunn.

Dette var en beskrivelse av mulighetene. Nå skal det forhandles, og i løpet av sommeren skal Høyre og de andre partiene vurdere om framforhandlet avtale er god nok. Høyre var én av pådriverne i det knappe flertallet i kommunestyret som besluttet at vi går videre til forhandlingsfasen, selv om det i vedtaket ligger en forutsetning om brukerbetaling for at en endelig avtale kan komme på plass.

Forhandlingsresultatet vil vise hvilke tiltak som kan gjennomføres under avtalen og hvordan disse skal finansieres. For Høyre er det avgjørende at en byvekstavtale støtter kommunen i å bli mer attraktiv for å bo og arbeide og for å etablere arbeidsplasser. Brukerbetalingen må ha en innretning som gjør at den oppleves som fornuftig og rettferdig. En bomring slik Statens vegvesen har skissert i forslaget, vil virke som en barriere mellom sentrum og omkringliggende områder og vil ikke få Høyres stemme. Det finnes teknologi som kan bidra til mye bedre løsninger. Og Industrilederforum har lovt at de, i nært samarbeid med kommunens administrasjon og politikere, vil bidra i diskusjonen for å finne fram til disse løsningene. Dette ønsker Høyre også å bidra til!

Kommentarer til denne saken