VIKEN - DEN FRAGMENTERTE STAT

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevPartileder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum uttalte i forbindelse med Regjeringens forsøk på å slå sammen Troms og Finmark at “ bygging av et vegkryss er bedre utredet enn dette”. Nå vet vi at kommunalminister Mæland (H) måtte heise det hvite flagget i tvangssammenslåingen av Finmark. Regionreformen er ikke en konsekvens av en grundig saksbehandling, men et dårlig resultat av en politisk hestehandel i regjeringen hvor V fikk viljen sin. Tvangssammenslåinger er sjelden vellykket. Folk liker ikke å bli utsatt for tvang når det ikke finnes gode argumenter for.

Et eksempel på hvor lite gjennomtenkt Viken regionen er, er at de geografiske grensene i den foreslåtte Viken regionen går på kryss og tvers av statlige institusjoner. Nye Viken vil gå på tvers av alle de 25 statsetatene som er på Østlandet.

Politidistriktet: 1.1.18 ble de nye politidistriktene etablert. Politiet øst (Østfold og Akershus) kommer innenfor den nye foreslåtte regionen, mens Politiet SørØst skal dekke både Viken og det nye Vestfold/Telemark fylke. To kommuner fra Oppland fylke skal også med i Viken. Dette innebærer at Politiet Innlandet også får et område i Viken. På toppen av det hele er operasjonssentral og stab plassert utenfor Viken fylke. Hvor gjennomtenkt var det? Hvor effektivt blir det for Fylkesmannen å måtte forholde seg til tre politidistrikt i en akutt beredskapssituasjon? Noe som er et paradoks siden 22. juli kommisjonen pekte på at nettopp etatsgrensene den gang stoppet samordning og samarbeid på tvers av de politidistriktene som var etablert.

Domstolene: I Viken blir det to lagmannsretter. Den ene er Borgarting som omfatter Oslo (som ikke er med i Viken), Buskerud, søndre del av Akershus og Østfold. Den andre er Eidsivating som i tillegg til å omfatte den nordre del av Akershus også omfatter Hedmark og Oppland.

Bispedømmene: Den nye regionen omfatter fire bispedømmer: Tunsberg som dekker Buskerud og Vestfold, med bispedømmekontor i en annen region enn Viken. Borg bispedømme som omfatter Østfold og Akershus, men med unntak av Asker og Bærum. Asker og Bærum tilhører Oslo bispedømmeråd som omfatter Oslo som ikke er en del av Viken. Samt Hamar som følge av at to Opplandskommuner av en eller annen grunn ønsker seg inn i Viken.

Universitet: Universitetet i SørØstNorge er etablert i år. Universitetet har til sammen 3 campus i det som er foreslått som den nye Viken regionen (Buskerud) og 5 campus Vestfold/Telemarkregionen. Studentsamskipnaden i SørØst dekker som en følge av det studenter i flere regioner. Samtidig er det flere studentsamskipnader innen den foreslåtte Viken regionen.

Forvirret? Lista kan dessverre suppleres med Statens Vegvesen, Sivilforsvaret, Heimevernet og ikke minst Fylkesmannen.

Vi vet alle at regionreformen og region Viken er et politisk bestillingsverk fra Regjeringen som Krf støtter. Deretter vedtatt i Stortinget med knappest mulig flertall uten hensyn de etablerte til enhetsgrensene til statlige institusjoner. I store komplekse politiske saker er det viktig å få et størst mulig flertall for en sak etter en best mulig saksbehandling. Det gir vedtak troverdighet, og størst tillit hos de som eventuelt berøres. Noe annet gir alltid mye rabalder. Derfor har regjering og Storting bare seg selv å takke for det virvaret som er knyttet til hele regionreformen. Glem Viken - Ja til Buskerud.


Tone L Hogstad og Synnøve Korsnes

Nestleder og styremedlem

Kongsberg & Sandsvær SPSkriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags