Arealplan og bomiljø på Gamlegrendåsen

Irene Thorberg

Irene Thorberg Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi går nå mot valg av nytt kommunestyre. Dette er viktig, da dette er de som skal ta avgjørelser i forhold til kommunens arealplan og utbyggingsretning videre. Selvsagt er det mange andre viktige saker de skal være med å avgjøre, men hvordan vi bor og hvor vi skal sende barna våre på skole betyr noe for oss alle.

Så langt i arbeidet med rulleringen av arealplanen, har det kommet mange forslag til utbygging i området Gamlegrendåsen. Ikke så mye sydover, men veldig mye østover på Gamlegrendåsen. Skulle dette bli godkjent utbyggingsretning, vil de som i dag bor på Gamlegrendåsen få lenger avstand til nærfriluftsområdene de i dag setter stor pris på. Skiløyper og områder for bær- og soppplukking i nærmiljøet bygges ned. Det blir ikke det samme med en tur i skogen, når en må gå gjennom en grøntkorridorene tett på noens hus og hager for å komme ut i marka. Tenk dere at boligmassen i framtida skulle strekke seg helt til Stall K, skogen bak barneskolen mot ny-veien på Basserudåsen og ny barneskole må bygges et sted på Åsen øst på grunn av stor økning av innbyggere der. Er det en ønsket situasjon? I dag består dette av LNF-områder, det vil si områder for friluftsliv og rekreasjon. Vi i Kongsberg er stolte av nærheten til skog og mark, denne nærheten må beskyttes i den nye arealplanen, som den var i den gjeldende arealplan.

Nå vil utbyggere bygge ut nærfriluftsområder, framfor å satse på «Syd-byen». Dette gjør det selvsagt enklere og rimeligere for utbyggerne, så ønskene deres må vi ha forståelse for. Her ligger jo infrastrukturen lett tilgjengelig og mange nye vil ønske seg å bosette seg her. Dessverre opplever jeg at Arbeiderpartiet står ganske alene om å ønske å stoppe denne utviklingen. Både i utvalg for miljø og utvikling og i kommunestyret åpner de andre partiene muligheten for å legge disse områdene ut til boligbygging. Oppover Bevergrenda, setter fylkesveien og jernbanen begrensinger på muligheten til utbygging. Noe som forhåpentligvis kan løses med tiden. Det ligger også noen utfordringer sydover på Gamlegrendåsen, men her kan vi finne løsninger. Det ligger tilrette for gode bomiljøer, spesielt ved å koble Gamlegrendåsen med bru mot Skrim idrettspark. Dette området vil gi nærhet til Arsenalet og inngå i aksen for kollektivtransport. Jeg og Kongsberg Arbeiderparti har fremdeles visjonen om utbyggingsretning sydover, og å ta vare på mest mulig av LNF-områdene på Gamlegrendåsen øst for å sikre kort avstand til marka for innbyggerne våre.

Skal vi få stoppet at større områder på Gamlegrendåsen øst, legges ut til boligbygging i arealplanen nå, må vi sørge for et sterkere representert Arbeiderparti i kommende kommunestyre.


Mvh
Irene Thorberg
12. kandidat for Kongsberg Arbeiderparti


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags