Kunnskap og teknologi, samt kulturen og folkene som bor her, er Kongsbergs største fortrinn inn i det nye Viken Fylke. Dette er et faktum, uansett hva vi mener om den nye regionen. Kongsberg skal med sine fortrinn ta vår posisjon og bidra som en ressurs i det nye fylke. Den teknologiske vekstaksen går mellom Lysaker og Kongsberg.

Da er det naturlig å vise til det sterke kompetansemiljøet vi har her på Kongsberg, og det gode samspillet vi utvikler mellom næringslivet, akademia og kommunen. Alt dette kom så godt til uttrykk på det nylig gjennomførte Technology Summit. Det var en flott konferanse der autonomi og bærekraft var i fokus. I fjor, på samme konferanse, ble det inngått en 5G Pilot-avtale mellom Kongsberg Innovasjon, Applied Autonomy og Kongsberg kommune. I år ble avtalen satt ut i livet. Telenor lanserte 5G, og det er 5 familier i Kongsberg som har meldt seg til å være med i piloteringen.

Vi er testarena for autonome kjøretøy, og Kongsberg sykehus skal starte et konkret prosjekt med Oslo universitetssykehus der robot-diagnostisering prøves ut. 5G er en viktig premiss for denne utprøvingen. Her bruker vi teknologi til å gi innbyggerne gode og nye tjenester og vi styrker viktige institusjoner som sykehuset vårt.

Under samme konferanse ble Postens pakke- og leveringsrobot lansert. Denne skal settes i trafikk i et borettslag på Raumyr. Det viktigste i alt dette er ikke teknologien i seg selv, men det å skaffe nye arbeidsplasser til kommunen gjennom omstilling og nytenking.

Kongsberg har siden 1624 evnet å tany teknologi i bruk etter hvert som behovene er der, og vi har brukt den beste tilgjengelige kunnskapen for å finne de beste løsningene. Slik fikk vi sølvet ut av fjellet, slik klarte vi de store omstillingene på 70-tallet da KV-krisa kom og slik ble vi en viktig aktør i det globale teknologimarkedet.

Også innen tradisjonelle næringer bidrar vi til utvikling, blant annet gjennom eierskap i Nettverket Bygg i Tre som fremmer moderne byggeteknikk i massivt tre. Ny ungdomsskole og studentboliger på Vestsiden er synlige eksempler på dette arbeidet.

Kongsberg-samfunnet kan omstilling, og det er vårt fremste bidrag inn i det nye fylket Viken.

Det er en resept vi har lyktes med før, og det er dette vi må bygge videre på. Vi må gjøre mer av det som virker.

Kommunens viktigste bidrag her er å legge til rette gjennom å være et godt vertskap for næringsliv, undervisningsinstitusjoner og innbyggere. Nye studentboliger klare neste studieår er et eksempel på det. Vi har en videregående skole, en fagskole og et universitet som samarbeider tett med både industrien/næringsliv og kommunen.

Kongsberg er en by- og landkommune er også mer, med sin matproduksjon, flotte kulturlandskap og et blomstrende kulturliv.

Kongsberg kommunes visjon er «Teknologibyen Kongsberg – vekst gjennom kunnskap og kultur. Denne visjonen oppsummerer vårt viktige bidrag inn i det nye Viken; vi har kunnskapen, teknologien og ikke minst folkene, og vi er klare til å ta vår viktige rolle i den nye fylkeskommunen.