Mauritz Hansens gate 32 og 34

Anders Næss, Kongsberglista, skriver om riving av byggene i Mauritz Hansens gate.

Anders Næss, Kongsberglista, skriver om riving av byggene i Mauritz Hansens gate. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDa plasseringen av den nye Vestsiden ungdomsskole var oppe til behandling, fulgte Kongsberglista ønskene fra lærere og foreldreutvalg om å plassere skolen der den ligger i dag, og ikke ned mot den nye Bergmannsveien (E134), som Kongsberg kommunale eiendom (KKE) hadde foreslått.

En annen plassering, enten på der hvor KKE hadde foreslått skolen eller på den andre siden av Bergmannsveien (mot Kirketorget), hadde sannsynligvis fra et byutviklingssynspunkt vært det riktige. Det måtte forutsatt en arkitektonisk løsning tilpasset omgivelsene. Nå skal det sies at plasseringen som skolen får også forutsetter en arkitektonisk løsning tilpasset omgivelsene. Det er derfor beklagelig at Kongsberglistas forslag for å beholde det tidstypiske og flotte bygget mot Boechsgt./Numedalsveien ble nedstemt.

Uteområdene hvor elevene skal oppholde seg under 60 minutter daglig er 14.500 kvm, eller i overkant av 30 kvm per elev. Beholdes de to verneverdige husene i Mauritz Hansens gt. 32 og 34 reduseres utearealet til 13.000 kvm, eller til 27 kvm per elev.

Selv om arealet er mindre enn Helsedirektoratets arealnorm (40 kvm per elev), er selv 30 kvm per elev vanskelig å kunne forsvare både økonomisk og plassmessig midt inne i en by. Jeg skal la være å bruke de større byer som eksempel hvor uteplassen normalt er svært begrenset, men ta turen til Jeløy i Moss. Her bygges nå Hoppern ungdomsskole, som bare er marginalt mindre enn nye Vestsiden. Her er uteområdene 15 kvm per elev. Helsedirektoratets veileder sier også at utearealenes kvalitet kan kompensere for utearealenes størrelse, noe som ikke er vurdert i sterkt nok grad i saksunderlaget til reguleringsplanen.

Det er forbausende når det hevdes fra rektor at disse byggene og tomtene rundt ikke kan integreres både som uteareal og til bruk til administrative, undervisnings og/eller fritidsaktiviteter knyttet til skolen. Hvis vi vil, så kan vi.

Byantikvaren har sterkt frarådet å rive nr. 32 og 34, hvorav nr. 34 sannsynligvis er fra andre halvdel av 1700-tallet, men et uthus med «høy verdi i forhold til aldersverdi, miljøtilknytning, representativitet, autentisitet og teknisk tilstand». Hun skriver videre at nr. 32 («Villa Ro») «er sjelden og høy grad av høy autentisitet». Begge har vernestatus B, som er høy verneverdi i bevaringsplanen for Kongsberg. Riving av bygningene vil i realiteten gjøre Mauritz Hansens gate og dermed Korpmoen om lag 50 meter kortere.

Et spørsmål som må tas opp er hvordan kommunen, som eier av to verneverdige bygninger tillater seg selv å rive med den ene hånda, mens det stilles krav til eiere av andre verneverdige bygninger om vern med den andre hånda. Hvilken troverdighet vil Kongsberg kommune sitte igjen med ved behandling av rivningssøknader av verneverdige hus i fremtida?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags