Når nok er nok er det nok

Øyvind og Marit Eek-Jensen skriver om rivingen av Mauritz Hansens gate 32 og 34.

Øyvind og Marit Eek-Jensen skriver om rivingen av Mauritz Hansens gate 32 og 34. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevOnsdag skal kommunestyret gjøre vedtak om reguleringsplan for nye Vestsiden skole. Vi forventer da at et flertall forhindrer rivning av Mauritz Hansens gate 32 og 34.

Men det er mer enn ei ku løs. I samme saken inviteres kommunestyret til å gjøre et hastevedtak om studentblokker i Hasbergtjerndalen. Siste nytt i saken er at direktøren i Kongsberg kommunale eiendom (KKE), Geir Øystein Andersen, har funnet det nødvendig å skrive brev for å gi kommunestyret «sitt syn – og korrigere påstander som har dukket opp i debatten». Utlagt betyr det at direktøren har behov for å forsvare seg i forhold til kritikk fra bl.a. varaordfører Kjell Gunnar Hoff.

Etter å ha lest saken grundig forstår vi direktørens behov for supplerende forklaringer. Saken bærer tydelig preg av å være et uryddig og dermed uforsvarlig hastverksarbeid. Kommunestyret kan ikke fatte vedtak på dette grunnlaget uten at det vil kunne få alvorlige konsekvenser i etterkant.

Direktør Geir Øystein Andersen hevder at han er kjent med eksisterende verneplaner og at «Kongsberg kommunes byantikvar har vært sterkt involvert i planarbeidet». Vi hører hva han sier – men det fremgår av saken at direktøren åpenbart ikke har forstått konsekvensene av slik kunnskap.

Riksantikvaren har fremmet innsigelser mot studentblokkene og har i møte med kommunen krevet at disse trekkes lenger unna NB-området Spenningsgate (Et NB-område er et kulturmiljø registrert til å være av nasjonal interesse). Videre utforming av blokkbebyggelsen overlates til kommunen og kan være mer «bymessig». Det er ikke en klok avgjørelse når vi leser i saken at kommunen oppfatter «bymessig» som en bygningsmessig tilpasning til Krona. Det som det her legges opp til er på sikt å fylle gateløpet gjennom Hasbergtjerndalen med «Krona-kloner».

Flytting av høgskolen fra Raumyr til Krona er i seg selv en etablert lokal skandale, hvor noen lokalpolitikere fikk det for seg at de skulle drive høgskole. Høgskolen fremstår i dag med et svekket omdømme. Krona er allerede fylt opp, slik at nye tilbud ved høgskolen må skje andre steder. Høgskoleledelsen har forlatt Kongsberg, og Samskipnaden er ikke tilstedeværende i prosessen for bygging av studentboliger. Tvert imot, det samskipnaden har foretatt seg er å selge studentboligene på Raumyr til kommunen. Da er vel ikke behovet akutt. Å drive høgskole er ikke en kommunal oppgave. Det er heller ikke en kommunal oppgave å drive boligprosjekter for en fraværende og åpenbart dysfunksjonell studentsamskipnad.

For øvrig er vi dugelig lei av å lese i mediene at byutvikling vil vekke sterke følelser i kommunestyremøtet. Hva er det for noe forbasket macho – #8211;preik.

Her er det snakk om rasjonelle argumenter for en alternativ byutvikling – til erstatning for dumskapen som har preget byutvikling i Kongsberg i lang tid. Debatten handler ikke om «følelser», men er et krav om økt kvalitet i byutviklingen.

Vi forventer at kommunestyret på onsdag setter foten ned og stopper KKE og direktør Geir Øysteins Andersens bestrebelser for å ødelegge Hasbergtjerndalen og dermed Vestsiden. I onsdagens møte må derfor studentboliger tas ut av saken for en videre bearbeiding, slik at dette ikke forsinker bygging av nye Vestsiden ungdomsskole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags