«Ta unge velgere på alvor!»

Guro Sandvin Groven.

Guro Sandvin Groven. Foto:

Av
DEL

MeningerI lys av Kongsbergdebatten som ble avholdt 29. august, har jeg lyst til å rette fokuset mot de unge velgerne i byen vår. Jeg reagerer sterkt på omtalen vi fikk i Sølvsalen på torsdag. Som en av få elever fra Kongsberg videregående skole i salen, følte jeg meg både forsømt og latterliggjort i en debatt som ellers var preget av skeivfordelt taletid og favorisering av enkeltpartier.

Når jeg som førstegangsvelger møter opp til debatt i min egen kommune, forventer jeg å bli tatt seriøst. Dessverre opplevde jeg at både politikerne og gjestetaler Vegar Thomas Olsen ikke tok meg på alvor. Olsen åpner sitt innlegg om hva som gjør Kongsberg attraktivt med å slå fast at det ikke er mange russ med stemmerett i salen. Senere konstaterer han at de yngre uansett ikke stemmer. Å bli fremstilt som lat og likegyldig oppleves umyndiggjørende og jeg får lyst til å si imot.  

Videre forklarer Olsen at denne trenden skyldes at de unge ikke blir involvert i lokalpolitikken. Her er vi enige. Unge voksne som blir utestengt fra valgkampen får ikke lyst til å delta i den heller. Når vi mister troen på medbestemmelse i vårt eget samfunn, mister vi også troen på Kongsberg som by. Hvis du spør elever ved Kongsberg videregående skole om deres framtidsplaner, kan jeg love deg at fåtallet drømmer om å bli værende i Kongsberg. Ikke bli overrasket om ingen har planlagt å flytte hjem igjen etter studiene heller.

Hvordan kan så Kongsberg bli mer attraktiv for unge tilflyttere? Ordstyrer spør, Helge Evju (H) svarer: reguleringsbestemmelser som setter krav til nye bygninger. Det blir tydelig at ordførerkandidaten til Kongsberg Høyre ikke snakker ungdommens språk. Kanskje forklarer dette Kongsbergs synkende attraktivitet blant unge. Utvidede skjenketider er hans punkt nummer to. Å fremstille ungdommer som religiøse tilhengere av fest og fyll oppleves som en fornærmelse. Vi har da mer å tilby enn det?

På skoledebattene brøler elevene fra salen og viser tydelig engasjement. Hvorfor blir de ikke inkludert i Kongsbergpolitikken? Jeg lurer på om det er en bevisst politikk fra noen partier for å bevare partiets oppslutning. Er politikerne er redde for hvordan valgresultatene hadde sett ut dersom de unge hadde strømmet til valglokalene den 9. september?

Jeg er atten, jeg er russ – og jeg ber om å bli tatt seriøst. Selvfølgelig skal jeg bruke stemmeretten min. Det er jeg ikke alene om.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags