Budsjettforslag for en 50% stilling, Kongsberg idrettsråd

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kongsberg Idrettsråd (KIR) sendte i september inn et budsjettforslag til Kongsberg kommune for budsjettet 2017. Forslaget er at det avsettes midler til en 50 % stilling i KIR.

KIR representerer i dag 41 klubber og ca. 12.500 klubbmedlemmer. Arbeidet KIR gjør er svært viktig for kommunens innbyggere, men også svært omfattende. Alt arbeidet i KIR har til nå vært basert på frivillighet, der styremedlemmene også er aktive i sine moderklubber.

KIR er ett av flere organer våre folkevalgte skal støtte seg på for å ta sine beslutninger. KIR sitter i en nøkkelrolle for de folkevalgte bestemmelser mot idrett, mot skole og tiltak for å forbedre folkehelsa. KIR ser at skal man leve opp til dette så må vi få inn ressurser slik at vi kan jobbe bredere og mer aktivt.

Arbeidsmengden har de siste årene økt. Antall klubbmedlemmer har økt, samtidig som det stilles økt krav til dokumentasjon og engasjement. Det kan nevnes at Drammen kommune har i dag 3 fast ansatt i Idrettsrådet for sine 20.000 medlemmer, og de lykkes med sitt brede engasjement.

Nedenfor er det listet opp noen argumenter for at KIR mener man kan forsvare en 50 % stilling.

•Det fins utallige muligheter for å søke midler. Dette er midler idretten og kommunen vil nyte godt av, men som i dag ikke utnyttes i stor grad. KIR vil påstå at vi med økt innsats her, så vil dette alene dekke utgiftene til stillingen

•De aller fleste møter KIR er representert i foregår på dagtid. Medlemmer må i dag ta seg fri fra eget arbeid for delta på disse møtene

•Tilstedeværelse skaper bedre samhandling både med kommune, Kultur og andre instanser.

•I dag brukes det for liten tid til samhandling, erfaringsutveksling og koordinering med miljøer i og utenfor Kongsberg

•Mer ansvar blir delegert ut til idrettsråd ut fra lover og regler både fra Norges Idrettsforbund og Kulturdepartementet, noe som skaper et mer tidkrevende byråkrati for et Idrettsråd

•Informasjonsmengden fra Kommune, Idrettskrets, Idrettsforbund og Kulturdepartement m.fl. er stor, noe som krever at et Idrettsråd må bruke mye tid på å lese, forstå, svare og videreformidle all informasjonen

•KIR sitter i mange utvalg som representant for Idretten og er knyttingspunkt mellom Kommune, Fylke og idrettskrets
 

Med en 50 % stilling så vil KIR kunne jobb mer aktivt med:

•Bistå til å innføre Aktiv SFO i skolen

•Bistå til å innføre Aktiv ettermiddag, der skoleungdom trenes til å kjøre aktiviteter for andre ungdom.

•Økt fokus på friluftsliv og til arenaer man kan drive uorganisert aktivitet

•Bistå i videreutvikling av nye og eksisterende haller og anlegg

•Forbedre booking system for haller, slik at man sikrer at ingen hall står tomme.

•Tenke mer business med tanke på leie av haller og anlegg

•Øke samarbeidet innen frivilligheten i kommunen

•Svømmehallen og haller begynner å bli gammel, og må snart sees på

•Bistå tettere med kommunen i utbyggingssaker og skoleutvikling

•Kunnskapsvekst innen idrett. Fasilitere kurs og konferanser

•Være en kobling mellom klubbene, for synergi og mulig samarbeid

•Aktiviteter for å integrering av flyktninger og innflyttere

•Tilrettelegging for Handikapidrett

•Tiltak mot mobbing

•Samarbeide på tvers av kommunegrenser, kanskje lage anlegg og aktiviteter sammen?

Idrett, friluftsliv og aktivitetstilbud er viktige bidrag til attraktivitet, og som setter Kongsberg på kartet. KIR er stolte av å bidra for kommunen vår!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags