Norge og Kongsberg lever ikke i en objektiv verden hva våpenproduksjon og krig angår.

Det må vi alle forholde oss til, også KOG med sin våpenproduksjon. Vi lever i en subjektiv situasjon med blant annet medlemskap i NATO, FN m.m.

KOG og deres talsmann Ronny Lie er nok godt kjent med at mange av deres våpen har tatt veier de ikke ønsker. Men - det er forståelig at de ikke går ut med dette.

Det må også respekteres at de lever av avansert våpenproduksjon, og i den sammenheng føler et stort ansvar for mange arbeidsplasser i Kongsberg. Det ville være en katastrofe for vår kommune om dette skulle få en rask avvikling.

Mange ulike meninger har kommet fram vedrørende KOGs våpenproduksjon, og det er vel og bra. Det Tuva Grimsgaard tar opp er vel begrenset til våpen i uønskede hender, og at den såkalte våpenembargoen er tett som en sil. Alle som er knyttet til våpensalg er kjent med dette. Våpensalg er knyttet til store kapitalinteresser, og i noen grad det som vel kan betegnes som nokså lugubre interesser.

Krigshistoriene de senere årene har bekreftet at krig ikke løser noen problemer, men snarere tvert imot, skaper problemer. Fra en startet med angrepet på Tyrkia i 2003, og videre med Norges krigførende medvirkning i en rekke land er det vel vanskelig å finne så mye positivt å berette. Det faktum som ikke kan bestrides er tap av alt for mange menneskeliv.  Det er helt sikkert KOG i stor grad enige i, men  har forståelse for at det ikke er et tema de forfekter.

Det jeg tidligere har nevnt er filosofen Arne Næss sin antydning om at verden i løpet av det 21. århundre vil forstå at krig ikke har noen mening. Han gikk ikke ut med noe uten at det var godt gjennomtenkt på Tvergastein, tankestedet hans på Hallingskarvet.

Jeg håper KOG med sin fantastiske teknologiske kompetanse tar Arne Næss sin antydning på alvor og søker andre muligheter for anvendelse av sin kompetanse enn på våpenproduksjon. En slik omstilling tar tid, noe vi alle må akseptere. I ventetiden får vi leve med håpet.

Les også andre leserbrev om samme tema:

Våpenbyens omdømmeproblem

Mørk sky over Kongsberg

Flaut å være fra Kongsberg?