At krigsindustrien har skapt arbeidsplasser og verdiskaping på Kongsberg er utvilsomt korrekt. Spørsmålet er om vi vil ha denne industrien. Personlig er jeg ikke i tvil om svaret. Jeg er så naiv at jeg trur på slagordet om å smi våpna om til plogjern. Man kan undres over hvorfor krigs- og drapsindustrien tiltrekker seg så mye gode huer. Svaret er igjen; Penger. Like lite som soldater på slagmarken slåss for sitt land, like lite tjener krigsindustrien sitt land. De tjener penger for sin egen del. Våpnene selger de til de som er villige og som kan betale best. Alle varer realiserer først sin verdi når de brukes til det de er skapt til; En sykkel blir først en egentlig sykkel når den sykles. Dette er elementær politisk økonomi. På samme måten må våpnene brukes for at deres verdi skal realiseres. Vi vet derfor med sikkerhet at mennesker dør som følge av krigsindustrien på Kongsberg. Alt annet snakk er jug og bortforklaringer.