Den har vært korket igjen og ligget bortgjemt i kjelleren i mange år nå. Det er heller ingen som snakker høyt om å hente den fram, tørke av støvet, vri om korken og servere den for folket.

Jeg tenker på debatten om Vinmonopolets plassering i Kongsberg sentrum. Det er ikke noe tvil om at det har vært klok politikk å la polutsalget være en magnet for Vestsida. Den gamle bydelen er heldigvis levende med flere spennende og godt drevne butikker.

Det har riktignok fra tid til annen vært krefter som gjerne hadde sett at polet lå her på Nymoen. Og hadde det vært opp til Vinmonopolets ledelse hadde de antakelig aldri vært der de er nå.

De siste årene har det blitt mer og mer normalt at de har leid lokaler i kjøpesentra. Det hadde vært en drømmeleietaker for senterleder Truls Klippen ved Stortorvet. Han ga også uttrykk for det i august 2014, da debatten om polets plassering ble omtalt sist gang her i Laagendalsposten. Men det er lokalpolitikerne som bestemmer, og de klare politiske føringene har vært at polet ikke skal på flyttefot.

Nå kan det sikkert betegnes som et såkalt I-landsproblem å diskutere om et polutsalg bør ligge øst eller vest for Lågen. Kongsberg har tross alt et kompakt sentrum, selv om den splittes av elva.

Her fra min arbeidspult i Laagendalspostens lokaler, vis-à-vis Stortorvet, er det 650 meter til det gamle fengselet som huser Vinmonopolet. Ifølge Google bør jeg klare å gå de 900 skrittene på ni minutter. Bra for helsa er det også.

Så hvorfor forsøker jeg å vri av korken med denne kronikken?

Kongsberg er som alle andre steder i endring. Neste år flytter E134 ut av byen. Bilistene blir sluset gjennom Kongsberg uten å se sentrum. Det kan dessverre bety færre handlende i byens butikker. I tillegg vet vi at netthandel er i kraftig vekst. Det utfordrer mange av byens lokale arbeidsplasser.

Det er derfor satt i gang et arbeid for å utvikle en egen handelsstrategi for Kongsberg, og jeg vil ikke bli overrasket om byens polutsalg blir et debattema når strategien skal utmeisles.

Men spørsmålet er om handelsutviklingen de kommende årene vil presse fram hvor Vinmonopolet bør være for å styrke byens handel i en stadig tøffere og annerledes konkurranse.

 

Vi kan like det eller ikke. Men spørsmålet er om handelsutviklingen de kommende årene vil presse fram hvor Vinmonopolet bør være for å styrke byens handel i en stadig tøffere og annerledes konkurranse.

Jørn Steinmoen

Ansvarlig redaktør i Laagendalsposten

LES OGSÅ ANDRE KOMMENTARER FRA ANSVARLIG REDAKTØR:

Kunne ikke vært mer fortjent! 

Kongsbergs stoltheter

Tusen takk for gaven, kjære leser!

Verdt å risikere helsa for barnas topplassering?