Hasbergtjerndalen kan vente

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Planavdelingen i Kongsberg kommune synes å være i utakt med store deler av kommunens innbyggere om byutvikling, særlig når det gjelder våre historiske og verneverdige bomiljøer. Dette handler om verdier og prioriteringer. Utviklingen vil alltid gå sin gang, men det er en politisk oppgave å styre utviklingen i en fornuftig retning. Det kan ikke være en politisk prioritering å forringe kulturhistoriske bomiljøer. Dette må få en konsekvens fremover, både når det gjelder reguleringsplanenes innhold og planavdelingen som sådan. En av vinnerne av kommunens vernepris uttrykte det godt ved prisutdelingen: Husk at kommunen har også innbyggere, ikke bare utbyggere.

Nå har forslag til reguleringsplan for Hasbergtjerndalen skapt reaksjoner fra beboere i Kluftebakken og Spenningsgate, både når det gjelder prosess og innhold i planene. Sist ut er beboere i området ved Sandsværveien og Hansteens gate. Dette området er en skjult kulturhistorisk perle i Kongsberg, med et levende og aktivt bomiljø. Med forslag til reguleringsplan for Hasbergtjerndalen vil det kulturhistoriske miljøet i området ødelegges, siktlinjer og lysforhold likeså, beboernes trivsel reduseres, og etableringen av næringsbygg med kontorer vil ikke tilføre nytt liv til området, mener de.

Reguleringsplanen for Hasbergtjerndalen er i utgangspunktet betinget av omregulering av E134. Statens veivesen foreslår trafikale tiltak til en kostnad av 40 millioner kroner. Kongsberg kommune foreslår tiltak for ytterligere 100 millioner, som ikke er finansiert. Det er penger kommunen ikke har. Fornuftige tiltak for bedret trafikksikkerhet finansiert av Veivesenet kan jo være en grei start. Men å flytte eller fjerne nylig etablerte rundkjøringer synes unødvendig kostbart. Det kan ikke være en målsetting å redusere tilgjengelighet til Vestsiden eller fremkommelighet for oss beboere i området.

En bebyggelse i Hasbergtjerndalen slik planen legger opp til har ingen hast og er heller ikke ønskelig nå. Det er vel ikke mangel på ledige kontor- og forretningslokaler på Vestsiden? Tvert imot, vi leser om næringsvirksomhet som forlater Vestsiden på grunn av logistikkproblemer knyttet til parkeringsrestriksjoner pålagt av kommunen.

Den delen av reguleringsplanen som åpner for massiv bebyggelse kan derfor utmerket godt vente. Studentblokkene under oppføring og planene om den nye ‘veggen’ på toppen av parkeringshuset er tydelige forvarsler om hvor ille det kan bli. Å beholde Hasbergtjerndalen, i hvert fall foreløpig, som en grønn innkjøring til Vestsiden er jo slett ikke et dårlig alternativ. En grønnere by med kulturhistoriske bomiljøer er verdier som øker Kongsbergs attraktivitet som bosted. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags