Hei. Kan ikke idrettslivet, kultur og flere kommet opp med noen arrangementer de kunne holdt på isbanen, kølabånn og på kirketorvet under Kongsbergmarken. Ja gjerne flere steder i byen. Musikkorps som lager litt liv og røre på torv og andre plasser. Ski-konkuranser i byen, ja gjerne noe på skøyter også. Bare noe på gøy, og kommunen og handelstand donere noen premier. Politikere og andre kan kanskje også stille opp som frivillige.

Frivilligheten er stor til jazzfestivalen, kanskje de også kan stille opp her. Og la alle gode ideer komme fram uten noen negative kommentarer i feltet under her. I så fall bør de være litt mer saklige og bidragsgivende kommentarer enn det de bruker å være