Konsekvenser for demente og syke i institusjonene

Av
DEL

LeserbrevNår et sykehjem får smitte i institusjonen er det kritisk. Helsa til beboerne er skral i utgangspunktet.
Sykehjemmene er nå stengt for besøkende, og har vart det en måned.
Dette gjør noe med beboerne som nå er helt innestengt og ikke kan gå ut av alders- og sykehjemmene. Dette kan vare i mange måneder kanskje opp til et år. De fleste har opplevd krigen og trengte ikke dette på sine gamle dager.

Beboerne blir nå mer og mer redusert for hver dag som går. Ensomhet, redsel, fortvilelse og det kan få langsiktige konsekvenser over lang tid.

Mangel på kontakt med pårørende kan ha risiko for at demente ikke vil være i stand til å kjenne sine nærmeste etter lang separasjon eller at beboerens fysiske helse blir dårligere når turene med pårørende ikke lenger er mulig og blir mer urolige dette har allerede vi pårørende begynt å merke. Dette er trist og vondt spesielt dem det gjelder og for dem nærmeste. De ansatte gjør en kjempejobb med trøst og gode ord, men ordene blir allikevel veldig fattig.

På sykehjem i Kongsberg kan de pårørende treffe sine kjære ved terrasser og vinduer ved å holde 2 meters avstand. Forutsetning er at smittevernreglene overholdes og pårørende er friske.

Vi ser at flere og flere sykehjem nå har smittede og dødsfall. De ansatte går i butikken, bor med sine familier og lever som oss andre. De jobber på tvers i avdelinger og klart at risikoen for smitte av de gamle er stor på jobb. Vi er heldig her i Kongsberg som ikke har fått dette inn ennå, men nå åpner barnehagene 20. april og skolen for 1. til 4. trinn 27 april. Hovedtyngden av ansatte i helsesektoren har barn i barnehage og skole. Da må en vel kanskje se i øynene at korona kommer til å eskalere mer blant våre sårbare eldre, og at smittevernet for ansatte blir strengere enn det er i dag. Holde seg mest mulig hjemme som det oppfordres til og at dette blir tatt seriøst og på alvor. I utgangspunktet har vi ingen å miste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags