Gå til sidens hovedinnhold

Ta ansvar for yrkesfagene

Artikkelen er over 3 år gammel

Dersom Norge om noen år står i akutt mangel på fagarbeidere som har tatt sin utdannelse innenfor yrkesfagene, er vi ille ut, skriver Are Bråthen og Jan Pedersen i PK Hus.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

2018 er yrkesfagenes år, og vi er mange som har et ansvar for å fremsnakke fagarbeiderutdanningen. Det må vi snarest starte med.

For egen del merkes situasjonen godt i byggebransjen. Det er for få søkere til yrkesfag på videregående opplæring, rekrutteringen til bransjen er for svak og det er mangel på arbeidskraft.

Vi kunne velge å grave oss ned i dystre fremtidsutsikter, men vi ønsker heller å angripe dette offensivt.

Velger de unge å utdanne seg til fagarbeidere, gjør de et klokt valg. Ut fra vårt ståsted vil næringslivet tilby en trygg fremtid for de som tar fagbrev. Byggebransjen trenger håndverkere i en svært spennende tid med høy byggeaktivitet i Norge. De unge vil komme inn i et yrke som tar vare på viktige tradisjoner, og som i tillegg trigges av teknologisk utvikling.

Å være snekker i dag, handler ikke bare om håndsag og hammer. I et moderne byggefirma bruker vi digitale hjelpemidler i stor utstrekning. Dette gjøres for å levere høyere kvalitet og for å tenke nytt. Like fullt kan aldri de digitale nyvinningene erstatte håndverkerens egenskaper og kunnskaper. Disse egenskapene må læres og utvikles for at bygget skal bli solid og godt for fremtiden.

I PK Hus på Kongsberg har vi som mål å være ledende på opplæring i vårt fagfelt. Gjennom dette ønsker vi å være en langsiktig og god støttespiller for lokalsamfunnet. Vi tar hvert år inn lærlinger fra videregående, og sørger for å utdanne disse videre til de avlegger sin fagprøve. Karriereveien etterpå er lys; Hos oss får anslagsvis 95 prosent av lærlingene tilbud om fast jobb. Vi oppfordrer våre kolleger i byggebransjen til å ta samfunnsansvaret med å utdanne gode fagarbeidere. Det er det som skaper vår felles fremtid.

Etter vårt skjønn er det mange som har ansvar for å lose de unge i yrkesfaglig retning. Ikke alle verken kan, eller skal bli ingeniører, økonomer eller samfunnsvitere. Her må skolenes rådgivere være tydelige når de vurderer elevenes potensiale fremover. Det samme gjelder foreldrene; De må også våge å sette seg inn i barnas sted og se hvilken vei som passer best. I mange tilfelle vil yrkesfagutdanning være et svært riktig skritt å gå.

2018 er yrkesfagenes år. Det er organisasjonen World Skills, partene i arbeidslivet og Elevorganisasjonen som står bak. Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var veldig tydelig i sin holdning ved inngangen til dette året: ”Jeg vil oppfordre alle til å snakke opp yrkesfagene i 2018”, sa han.

Vi vil fortsette å ta vårt samfunnsansvar på alvor. Vi vil ta imot lærlinger, samarbeide med de lokale skolene og forsøke å motivere både elever og foreldre til å se på mulighetene som ligger i å utdanne seg til fagarbeider.  Dette er viktig for utviklingen av gode lokalsamfunn og for verdiskapningen i landet totalt sett.

Kommentarer til denne saken