Kultur og velferd har jobbet annerledes – noen eksempler

Av
DEL

KronikkEt virus har klart å finne sin vei inn i noens luftveier, og angrepet alles liv, alles hverdag, og mange av våre drømmer. Har det angrepet noe vi kanskje har tatt for gitt? I denne perioden har også Kultur og velferd arbeidet annerledes, i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Det er taust fra Bergseminaret, lys og toner er brått dempet. Men helt taust er det ikke! Gjennom usynlige digitale kanaler samles lærer og elev rundt tonene, kunstuttrykkene, rytmene, klangen, stemmen og innstudering av karakterer i dramafaget. «Den blå timen» produserer videoer med lokal kultur til de eldste blant oss. Inspirerende rekrutteringsvideoer deles på sosiale medier, UKM produseres online, det jobbes med planlegging av framtidige aktiviteter i nye lokaler på Fredheim for en tid der vi igjen kan samles.

Fritidsklubber har ikke sluttet å eksistere. De har bare funnet en ny måte å møtes på: podkast, Snapchat, online ungdomsklubb på Discord med ulike digitale «rom» for chat og samtale. Fysiske møter med musikkterapeuter, Ung Kultur Ute og fritidskontakter er viktige unntak. Frivilligsentralen har rekruttert frivillige språkvenner, telefonvenner og praktisk hjelp for nettopp å treffe de mest sårbare blant oss.

Et lukket bibliotek kan se innesluttet og avvisende ut.
Men på innsiden pakkes bøker og filmer hektisk ned i poser, og det er en rolig og distansert feststemning utenfor biblioteket når bokposer hentes. Gratis ebøker fra BookBites lastes ned på mobil og brett, og det summer i digitale boksirkler. Egenprodusert «Barnas lørdag» på YouTube blir tatt godt imot av de yngste, og lesekampanjene «100 bøker før du fyller seks» og «Sommerles» rulles ut – selv om selve gjennomføringen kanskje blir litt annerledes enn vi hadde tenkt. Men planleggingen av ny ungdomsavdeling, som var så godt i gang? Der de unge selv skal være med å skape rom og innhold? Hva skjer med den nå? Jo, det møtes og tegnes og drømmes i alle kanaler, og snart starter ombyggingen.

Vitensenteret er ikke gått i dvale. Spennende vitenforsøk formidles digitalt, og rause foreldre lar kjøkkenet hjemme bli et testlaboratorium. Skaperverksted, kodeklubber og tilbudet til barnehager, grunnskoler og videregående skoler tilrettelegges etter nye retningslinjer, og ny filial for dypdestudier er ferdigstilt hos innovasjonsloftet.

Det er ingen plask og sprut fra basseng, men badstuen plukkes fra hverandre, sommervedlikehold er fremskyndet, og høstens kurs ferdigstilles. Og får vi lov, så er bassenget åpent i hele sommer …

I NAV bygget er det stille, men hjemmekontor fungerte fra første stund, og oppgaver strømmer inn. Fokuset er på de hundrevis av permitterte og på bedrifter som permitterer, og på varslede oppsigelser. Brukerne følges opp personlig og digitalt, på telefon, i videomøter og via chattekanal direkte til veileder på brukerens egen side i Ditt NAV. Det avholdes fysiske planlagte møter, og det er opprettet en egen telefonlinje som er bemannet hver dag for rask kontakt ved behov.

Det summer ikke av all verdens språk i integrering sine møterom om dagen, men alle får hjelp gjennom digitale flater, enten det gjelder samfunnsfag, startlån og andre særskilte behov. 30 familier er disse månedene satt i stand til å eie sin egen bolig gjennom Husbankens ordninger. Vi ansatte kjenner også på gleden når barnefamilier får eie egen bolig.

Det er blåses ikke i fløyta på fotballbanen, og vi hører ikke lyden av jublende barn som tar en «high five» når en lagkamerat har scoret mål. Men kulturanleggsplanen følges opp i tråd med politiske vedtak med prioritert vedlikehold, rehabilitering og nye anlegg. Slik at mest mulig skal ligge klart den dagen banene igjen kan brukes til det de er ment for.

Og i Musikkteateret, der folk samles for å lytte, se, gråte og le over det de opplever fra scenen? Jo, der planlegges det for nye opplevelser til å gråte og le av. Ukene nå brukes til å følge opp alt det som må skje bak scenen og på kontorene. Praktiske, økonomiske og avtalemessige forhold knyttet til gjeldende og fremtidige arrangementer. Når vi kan samles igjen.

Vi savner hverdagen, vi savner det lokale kulturlivet, våre herlige gjester i musikkteateret, spennende og bredt tilbud på intime scener, vi savner den lille svette karen som så stolt spiller med lagets drakt på knallgrønne baner, turnere som imponerer med spenst i våre haller, dansere som er så grasiøse at vi får tårer i øynene, speidere som bruker naturen aktivt med kunnskap, festivaler som løfter byen, museer med varm fortellerstemme osv.

Nå når nye smitteveiledere rulles ut fra regjeringen, tilrettelegger vi for aktiviteten foreningslivet ønsker – og som lar seg gjennomføre innenfor myndighetenes til enhver tid gjeldende bestemmelser. Vi tilstreber å få ut ordinært driftstilskudd til vårt viktige foreningsliv allerede i juni, samt følger opp kommunestyrevedtak vedrørende kartlegging av situasjonen i idretts- og kulturlivet og følger opp med forslag til tiltak. Vi er i en spesiell situasjon, og det er tid for å kjenne på hvor mye vi bør være takknemlig for – og ikke bare ta for gitt. Med på reisen videre har vi med oss mange nye erfaringer og viktig læring som vi skal dra nytte av i tiden fremover. Det skapes og planlegges og utøves kultur og velferd også i koronaens tid.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags