Er det mulig å kombinere business med forpliktelsen verden har til å oppfylle FNs bærekraftsmål om bla å utrydde fattigdom? Dette var det spennende og viktige temaet på årets næringslivsdag under jazzfestivalen. Jeg deltok for første gang på denne konferansen, som medlem av Kongsberg Fredslag.

Kvaliteten på foredragene var, etter mitt syn, veldig varierende. Dvs, relevansen i forhold til temaet. Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv, eller fraværsregelen i videregående, har lite å gjøre med fattigdommen i verden.

Av de 17 bærekraftsmålene peker nr. 2 seg ut som spesielt viktig, sier Utviklingsfondet: «Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk i fattige land.»

I flg. lederen for FN-programmet for matsikkerhet i sårbare områder er tilgang til reint vann og nok mat det som skal til for å gi grunnlag for stabilitet og velfungerende samfunn. Har man det får man skolegang for barna og arbeidsplasser i landbruket. Klimaforandringer gjør matproduksjon enda vanskeligere enn før, og sult og manglende muligheter gjør at ungdom på landsbygda i Afrika lett rekrutteres av voldelige grupper. Eller kidnappes for å bli barnesoldater. Om de mangler mat og vann så finnes våpen og narkotika i overflod. Gale ledere deler ut rikelig av begge deler for å få barn til å drepe. Med dette bakteppet var det skuffende å høre statsminister Erna Solberg snakke om hvor stor suksess fraværsregelen i videregående har vært.

Konsernsjef i KOG Geir Håøy var den av foredragsholderne jeg var mest spent på å høre. Han holdt seg til temaet og redegjorde for gode prosjekter der konsernet arbeider i tråd med mange av bærekraftsmålene og det grønne skiftet. Bla innen fiskeoppdrett, vindkraft og klimaforskning. Men det aller viktigste, matsikkerhet og klimatilpassa, bærekraftig landbruk, hørte vi ikke noe om. Og ikke våpenproduksjonen, det største satsingsområdet for bedriften og den minst bærekraftige og mest ødeleggende av all industri. Ei heller nevnte han det faktum at alt militært forbruk er unntatt fra alle klimaregnskap!

Jeg ville gjerne hørt at KOG har visjoner om å produsere mindre våpen til fordel for produksjon som fremmer bærekraftig landbruk og utrydder sult. Det hadde det vært spenst over!

 

Jeg ville gjerne hørt at KOG har visjoner om å produsere mindre våpen til fordel for produksjon som fremmer bærekraftig landbruk og utrydder sult. Det hadde det vært spenst over! I disse dager, med mange millioner som sulter. Delvis på grunn av væpna konflikt. Våpen har de, men ikke mat.

Men en deltager på næringslivsdagen har fokus direkte på dette. Dagens største lyspunkt var den minste bedriften som var representert. Daglig leder i Svene-bedriften N2 Applied, Grete Sønsteby, redegjorde for arbeidet deres mot bærekraftsmål nr. 2, med «cero hunger» som ambisiøst mål! Bedriften utvikler en teknologi som setter bonden i stand til å produsere sin egen nitrogengjødsel. Råstoffet er gratis, og finnes i rikt monn over hele verden, kumøkk! Ut med kunstgjødsel som utarmer jorda, inn med bærekraftig nitrogengjødsel. Framtidas gjødsel, også til Afrika, er visjonen. Se også www.fusionfarming.com. Lykke til og tusen takk for den viktige jobben dere gjør! Den viktigste av alle.

Takk også til Kongsberg Næringsforum og Jazzfestivalen for en interessant dag med bebop og business. Alt i alt var det veldig spennende å være med.