På denne måten kan langt flere gi sitt bidrag til matvare- og forsyningssikkerhet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevOver lang tid har norsk landbruk vært under nedbygging. Konsekvensen er at Norge er veldig sårbare for svingninger i det internasjonale markedet for matvarer. I en situasjon der klimautviklingen lett kan redusere denne situasjonen ytterligere, er det nødvendig at Norge tar ansvar for å bli langt mer sjølforsynt med mat. Derfor vil Miljøpartiet De Grønne at vi tar noen grep for å sikre dette.

Det aller viktigste er innføring av en nullvisjon for nedbygging av matjord. Ikke i noen tilfeller skal matjord kunne brukes til andre formål enn dyrking. Det er også viktig at den beste jorda brukes til dyrking av mat, mens forproduktene primært bør dyrkes i utmark. Det er vår ambisjon at Norge skal være 60 % sjølforsynt med mat innen 2030. Av dette bør 20 % være økologisk. For å sikre at den lokale produksjonen stimuleres, vil vi at kommunen og fylkeskommunen skal bruke innkjøpsmakta si til å prioritere kortreist og mest mulig bærekraftig mat. Kjøttproduksjonen bør tilpasses det vi kan produsere av egne forressurser for å redusere avhengigheten av importert soya og andre forprodukter.

For å unngå insektdød, som er en alvorlig fare for det økologiske kretsløpet, må vi stimulere til mer bruk av slåtteeng og beitebruk. Bruken av kjemiske sprøytemidler må halveres innen 2030, og glyfosatbaserte sprøytemidler må forbys.

I landbruksplanen for Kongsberg har vi fått med et punkt om at kommunen skal stimulere til og legge til rette for urbant landbruk. Dette innebærer at det planlegges skolehager, parselldyrking, grønne tak og kjøkkenhager. På denne måten kan langt flere gi sitt bidrag til matvare- og forsyningssikkerhet, i tillegg til den positive effekten dette har på pollinering og karbonfangst.

Det er på høy tid at Norge tar grep for å snu en farlig trend innen landbruket. Kongsberg bør – som en betydelig landbrukskommune – vise vei i denne snuoperasjonen.

LES OGSÅ:

Åtte personer trenger bolig

KOGs partner i USA blir del av ny forsvarsgigant

- Ungdom i Kongsberg fortjener bedre

Arne Johan Isaksen

Kongsberg MDG

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags