Jeg satt i kveld (31.01.) å så et TV-program om annerledeslandet Norge. Det dreide seg om vår mistro til fristil i langrenn og Bokløvstilen i hoppbakken.

I disse dagene oppleves også et nytt eksempel på annerledeslandet Norge. Vi er svært ulik andre land i forbindelse med nasjonens holdning til ulven. Det var en glede å se at Norge omsider godtok både fristilen i langrennssporet og Bokløvstilen i hoppbakken. Så håper jeg det samme skjer med holdningen til ulv i Norge. Det er oppløftende lesning å se at et tilnærmet samlet korps av jurister setter et stort spørsmålstegn ved det som skjer på Stortinget i ulvedebatten. Juristene mener en domsprosess kan være nødvendig. Jeg tror det vil ende med en dom ulven vinner. En domstol vil ikke kunne godte annerledeslandet Norge.