Fakta om legevakten

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevLp har hatt noen artikler om Kongsberg legevakt, hvor journalisten kun synes å ha basert seg på hva de ansatte hevder. Det er mulig at de ansatte ikke kjenner forhistorien til at Øvre Eiker ble en del av legevakten.

I forbindelse med kommunens budsjett for 2019 vedtok flertallet et av mange tiltak for å styrke kommunens helse- og omsorgstjenester. Et av dem var denne:

«Generell pott Helse og omsorg

Rådmannen foretar nå en kartlegging av ressursbruken i H/O for å sikre at ressurser brukes målrettet og i tråd med politiske prioriteringer og til brukernes beste. Det antas at denne gjennomgangen vil peke på områder hvor ressursbruken kan reduseres og andre steder hvor den bør styrkes. Vi avsetter derfor en generell pott på kr 2 mill. som kan brukes til å styrke områder hvor ressursknapphet avdekkes.

Den generelle styrkingen finansieres gjennom en innsparing på inntil 3 årsverk på den kommunale legevakten.

Dersom budsjettenighet for statsbudsjettet 2019 gir KK ytterligere inntekter i forhold til rådmannens budsjett, ber vi om at dette i størst mulig grad kommer Helse/Omsorg til gode.

Det forutsettes at disponering fra denne potten foretas av Utvalg for helse og omsorg».

Årsaken til at vi foreslo at finansieringen av de generelle tiltakene kunne skje gjennom en reduksjon av 2–3 årsverk på den kommunale legevakten, var at det ble en overbemanning da Øvre Eiker sluttet seg til. Vi fikk opprinnelig en oversikt over hvor store ekstraressurser som trengtes dersom Øvre Eiker ble med. Et enstemmig formannskap baserte så tilbudet til Øvre Eiker på det. Det var et marginalt tilbud som vi antok at Øvre Eiker ikke kunne si nei til. Innbyggerne i Øvre Eiker sogner til Kongsberg sykehus og formannskapet ønsket å støtte opp om sykehuset. Vi var engstelige for at noe av sykehusets pasientgrunnlag kunne ende opp på Drammen sykehus. Drammen legevakt var alternativet for Øvre Eiker.

Kommunens jurister mente at flyttingen av legevakttjenestene fra Øvre Eiker til Kongsberg var en virksomhetsoverdragelse. Det medførte at bemanningen fra starten ble større enn det som lå til grunn for det uttrykte ressursbehovet. Det gikk dessverre lang tid i 2018 før vi ble klar over at de negative økonomiske avvikene for legevakten skyldtes en overbemanning i forhold til budsjett. Det ble stadfestet av en undersøkelse rådmannen foretok før jul i 2018.

Overbemanningen gir seg spesielt utslag på dagtid. Som kjent utøver legevakten sine tjenester hovedsakelig på kveld (fra kl. 16.00), natt (til 08.00) og helg (hele døgnet). Det er vanskelig å forsvare å ha opptil 5 ansatte sykepleiere på dagtid, i tillegg til leder og sekretær ut fra de arbeidsoppgavene som de ansatte selv skisserer.

Det er nå nedsatt en arbeidsgruppe som bl.a. skal se på turnusordningene. Endringer her kan redusere bemanningen. Det er litt tidlig å komme med kritikk før alternative turnusordninger er foreslått. Etter det vi forstår, antall ansatte er allerede redusert ved at vakanser blir stående ledige og allikevel er alle vakter fylt opp. Hovedtariffavtalen mellom kommunen og de ansatte er fulgt i forbindelse med nedbemanningssamtalene. Og den sikrer ansattemedvirkning.

Det må også legges til at nevnte overbemanning har pågått mens kommunen har hatt for få sykepleiere i andre avdelinger, enkelte steder har det vært kritisk. Flertallspartiene avsatte derfor også kr 3,5 millioner i budsjettet for 2019 som skal benyttes til økning av lønnsnivået (lønnsstigen) for sykepleiere for å beholde og å sikre god rekruttering av sykepleiere.


Kjell Gunnar Hoff

Leder, Kongsberglista - for en attraktiv kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags