Med hjerte for Kongsberg

Anne Muggerud

Anne Muggerud

Av
DEL

LeserbrevDet er nærliggende å gjøre seg noen refleksjoner i saken om ansettelse av ny helse og omsorgssjef.
Erfaringsmessig viser det seg, generelt sett, at det er ekstra utfordrende å være «innfødt» og bosatt i en kommune og ha en fremtredende stilling i kommunens administrasjon.

Det «ukjente» har fordelen av å stille med «nye, ferske og spennende kort», møtt med åpenhet og uten forutinntatte holdninger. Majoriteten av Rådmannens ledergruppe er ikke Kongsbergfolk/bosatt her. Likeledes har ikke lederne for de to største seksjonene i helse og omsorg noen tilhørighet til kommunen.

Spørsmålet er om det har noen konsekvenser at de administrative topplederne ikke hører til kommunen?
Kanskje er det en fordel at jobb og tilhørighet som innbygger er skilt, både for den det gjelder og for kommunen?

I denne forbindelse er det også et svært sentralt spørsmål hvilke konsekvenser det vil ha om topplederen for helse og omsorg ikke har helsefaglig formalkompetanse?

At dette ikke er et krav til stillingen forteller noe om den respekt og status helse- og omsorgsfaget har i kommunen. Dette påvirker muligheten til å rekruttere toppkompetente helseledere, sykepleiere og andre høgskoleutdannede til kommunen, nå og i fremtiden.

Helse- og omsorgssjefen er en del av Rådmannens ledergruppe og herunder den førende for Rådmannens forslag til vedtak til politisk utvalg for Helse og omsorg, samt innstillinger til kommunestyret i helse- og omsorgssaker. I de aller fleste saker er det svært stor politisk lojalitet til Rådmannens vedtaksforslag.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags