Høyre satte av penger til idretten i sitt budsjettforslag, flertallspartiene skal utreeeede....

IDRETTSFORKJEMPER: Kine Fusche Jenssen var skarp i kritikken av flertallspartiene fordi hun mener de ikke lytter til idrettens behov og ønsker.

IDRETTSFORKJEMPER: Kine Fusche Jenssen var skarp i kritikken av flertallspartiene fordi hun mener de ikke lytter til idrettens behov og ønsker. Foto:

Av

«Barn og unge trenger trygge, samlende arenaer der de føler tilhørighet og opplever mestring», skriver Kine Fusche Jenssen i dette innlegget.

DEL

LeserbrevI dagens kommunestyremøte ønsket jeg å rette et fokus mot fremtiden, og sammenhengen mellom det vi vedtar i dag og det som er situasjonen om noen år.

Barn og unge trenger trygge, samlende arenaer der de føler tilhørighet og opplever mestring.

Næringslivet trenger robuste ansatte, som er villige til å prøve og feile, som fokuserer på prosess og prestasjoner fremfor resultat, som setter teamet, arbeidsgivere og kunden over seg selv, og som har god sosial og kommunikativ kompetanse.

De eldre trenger god helse, for vi er avhengige av at de i tiden som kommer klarer seg mer og mer på egenhånd. De eldre blir fler, helsearbeiderne blir færre.

Representant Salvesen svarte meg på ett, av mange, leserinnlegg jeg hadde om idretten i Kongsberg tidligere i år. Han skrev:
«For egen del tror jeg nok at KFJ kommer til å få adskillig større bekymringer når hun blir aktiv i kommunestyret.»

På en dag som denne så ser jeg selvfølgelig hvilke utfordringer vi skal hanskes med, men jeg mener fortsatt at én av de er tilrettelegging for idretten. Så jeg stiller det samme spørsmålet som jeg gjorde i mitt svar den gang. Hvorfor skal idrett ALLTID komme langt ned på prioriteringslista? Og hvorfor evner vi ikke å se den langsiktige positive effekten - både fysisk og psykisk - som idrett og aktivitet gir enkeltmennesket og samfunnet?

Jeg spurte også om vi ikke sammen kunne få en felles forståelse for at «adskillig større bekymringer» faktisk kan avhjelpes eller bedres med fokus på fysisk aktivitet og helse. I starten hadde jeg faktisk trua...

Men så kom årets idrettsdebatt. Jeg skal jeg ærlig si at jeg da ble noe bekymret når en representant presterte å si at hans parti støtter opp om håndballen og BK damene. "BK damene" har ikke eksistert siden tidlig 2000-tall. Men det er kanskje på tidlig totusentall flere politiske partier tenker å være – for utvikling, det ser vi lite til i flertallspartienes budsjett. Alt var jo så mye bedre før. Hvorfor prioritere idrett, det er jo bare å ta seg en tur i skogen.

Ole John oppsummerte valgkampens idrettsdebatt i en kronikk. Han skriver at alle politikerne var enige om viktigheten av frivillighet og at «... brorparten av dem ville gjerne øke støtten til lag og foreninger.»

Videre oppsummerer han fra debatten:
«Politikerne avviste ikke på noen som helst måte å prate med folket … men understreket viktigheten av at idretten måtte stå samlet.

Og som han til slutt skriver:
«når brorparten av politikerne støttet forslaget om å gi tilskudd, slik at idrettsrådet kan ansette en person på heltid var det brede smil.»

Idrettslagene hadde på dette tidspunktet vedtatt å betale 20 prosent av en slik stilling selv. Med andre ord, idretten hadde allerede talt, og idretten stod endelig samlet i Kongsberg. De ønsket å styrke idrettsrådet stilling koordinerende organ som første steg på veien. Nå var det opp til politikerne å komme med sitt. Og da klinker flertallspartiene til med følgende verbalforslag i sitt budsjett:
«Rådmannen bes utrede hvordan samhandlingen mellom kommunen og idrettslagene/Idrettsrådet kan forsterkes.»

Jeg kan ikke få sagt hvor lei jeg er av disse evinnelige utredningene! Utredninger uten mål og mening, og uten avsatte midler. Og denne gangen skal det altså utredes om idrettslagene fortsatt står fast ved sitt tydelige vedtak? Eller hva er det egentlig som skal utredes? Her viser Senterpartiet, Kongsberglista, Venstre og MdG at de ignorerer idretten totalt. Ordet idrett og fysisk aktivitet er et fremmedord i flertallspartienes budsjett. Nye utsettelser, nye utredninger, og ikke en krone er avsatt til prosessen. Avstanden mellom ord og handling kunne nesten ikke vært lenger!

Vi i Kongsberg Høyre tok den lettvinte varianten. Vi hørte rett og slett på idretten og satte av en halv million kr i vårt budsjett til Kongsberg idrettsråd akkurat som kongsbergidretten ønsket. Vi justerte samtidig for prisvekst i den årlige støtten til elitelagene, vi SATTE AV PENGER til en utredning av Idrettsparken, og vi satte av penger til å etablere et e-sport senter.

Bare så synd vårt budsjett ikke ble vedtatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags