Bygg forny deg!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDagens plan- og bygningsregler er for rigide og preget av bestemte syn på hvilke løsninger som er miljøvennlige og hensiktsmessige. Noen av dem bidrar direkte til økt ressursbruk og vil føre til at nye bygg vil være «gammeldagse» i forhold til nye klima- og miljøstandarder innen få år.

De Grønne vil forenkle og oppgradere regelverket!

Vi vil oppmuntre til nytenkning og innovasjon for økologiske byggeteknikker, klimavennlige bygg med redusert energibruk og bomiljøer som legger til rette for et miljøvennlig hverdagsliv.

Vi i De Grønne mener at en slik forenkling av regelverket vil slippe til nytenkning og innovasjon for økologiske byggeteknikker, klimavennlige bygg med redusert energibruk og bomiljøer som legger til rette for et miljøvennlig hverdagsliv.

Folk ser nå behovet for å redusere utslipp av klimagasser – det endrer også markedet. Der markedet tidligere så klima- og miljøtiltak som en trussel, ser det nå nye kunder og nye muligheter for produktutvikling.

Utviklingen raser av sted.

Men ikke i Kommunal- og moderningsdepartementet…

Da de ble spurt av undertegnede om kommunene kan kreve høyere klima- og miljøvennlig standard enn TEK10 i kommunale reguleringsplaner og utbyggingsavtaler, svarte de at det var ikke lov, nei!

Vi må bli flinkere til å inkludere de fire andre faktorene som avgjør klimaavtrykket til et bygg: plassering i en miljøvennlig infrastruktur, bruk av miljøvennlige materialer, bruk av lokal arbeidskraft, og miljøbevisstheten hos brukerne av bygget.

Klima- og miljøpolitiske virkemidler i boligsektoren må bygge på en helhetlig økologisk forståelse. Produksjon, vedlikehold og drift av boliger krever store areal-, material-, energiressurser. Boforholdene påvirker samtidig folks ressursbruk og miljøbelastninger på andre områder.

Boliger av nøktern størrelse krever mindre av alle slags ressurser enn store boliger, men utover dette er sammenhengene mellom byggemåter, bomiljø og ressursbruk komplekse.

Den samlede kommunikasjonen overfor utbyggere vil kunne gjøre det klinkende klart hvor kommunen vil, og at det ikke er noen vits i å planlegge for noe annet.

For De Grønne er det greit å ha en felles minstekrav, men gi kommunene mulighet til at utbyggere kan konkurrere på å tilby høyere standarder som er mest mulig klima- og miljøvennlige

For å få dette til trenger vi at flere engasjerer seg for en ny boligpolitikk – legg press på politikerne i ditt favorittparti eller stem på et parti i stortingsvalget som ønsker mer innovasjon og miljøfokus i boligpolitikken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags