Opplæringssenter for snøskuter og ATV må utredes i en større geografisk sammenheng

Snøskuter er et svært nyttig motorkjøretøy, til nytteformål.

Snøskuter er et svært nyttig motorkjøretøy, til nytteformål. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevHelga før møtet i UMU mandag 25.2, fikk Naturvernforbundet i Kongsberg henvendelser fra beboere på Landsverkmoen. De gjorde oss oppmerksom på søknaden fra kjøreskolelærer Vegard Johansen om etablering av et opplæringssenter for snøskuter og ATV ved boligområdet på Landsverkmoen. Vi i Naturvernforbundet oppdaget raskt at dette var en konfliktfylt sak som bl.a. ikke hadde vært ute på offentlig høring. Og der direkte berørte beboere heller ikke hadde fått anledning til å uttale seg om saken. Vi sendte derfor umiddelbart en e-post til politikerne i UMU med anmodning om at saken blei utsatt. Det vedtok også et enstemmig UMU. I Lp onsdag 27.2 argumenterer Johansen bl.a. med at «de som sier nei vil sikkert ha oppkjørte løyper, at familie skal kunne hentes ut ved ulykker med mer.»

Det er faktisk ikke dette denne saken dreier seg om. Naturvernforbundet var altså en av dem som anbefalte en utsettelse av saken. Men vi er sjølsagt ikke motstander av at folk får  tilbud om opplæring på snøskuter og ATV. Begge typer motorkjøretøy er meget nyttige, til nytteformål.

Johansen synes sikkert det er praktisk å etablere et slikt tilbud for denne type øvingskjøring på egen eiendom på Landsverkmoen. Men, stedet ligger faktisk i nærheten av et boligområde. Det må være mulig å utrede lokalisering av slik støyende opplæring på et sted der aktiviteten ikke skaper konflikter. Støy er helseskadelig. Landsverkmoen er allerede belastet med støy fra Heistadmoen skyte- og øvingsfelt, beboerne der må ikke støybelastes ytterligere. Kommunen bør nå utrede muligheten for lokalisering av denne type opplæring i en større geografisk sammenheng, bl.a. i samarbeid med kommunene i Kongsberg-regionen. Her bør man bl.a. vurdere de motorsportsanlegg som allerede finnes i regionen. Vi ønsker Johansen lykke til videre, i samarbeid med kommunene, for å lokalisere et opplæringssenter uten miljøkonflikter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags