Orienteringsløp til besvær

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevKongsberg Orienteringslag (KOL) har i år valgt å legge sitt omstridte pinseløp til Lurdalen i Øvre Eiker kommune. Dette er overraskende for oss. Naturvernforbundet i Eiker har ikke fått informasjon om disse løpene, noe Orienteringsforbundets egne retningslinjer krever. Naturvernforbundet i Eiker og Naturvernforbundet i Buskerud er negative til så store løp, noen år med over 1000 deltakere, midt i den viktige hekke- og yngletida. Løpene burde ikke vært avviklet før tidligst etter den 15. juni.

I flere år nå har orienteringslaget fått sterk kritikk for å avvikle de store pinseløpene i den, for dyrene, sårbare hekke- og yngletida. Grunneierorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Kongsberg har protestert på tidspunktet. Kongsberg kommune har også over flere år anbefalt at løpene ikke bør avvikles før etter den 15. juni. KOL har fortsatt å avvikle sine løp i pinsen år etter år uten å ta hensyn til kritikken. Naturvernforbundet mener på generelt grunnlag at orientering er en flott sport med positive opplevelser for mange aldersgrupper. Men idretten må innrette sine aktiviteter slik at de foregår på en miljøvennlig måte. Pinseløpene er ikke miljøvennlige, tvert imot. De utsetter viltet for uakseptabel risiko i viltets mest sårbare periode, selve hekke- og yngletiden. Akkurat når hjortekalvene fødes, arrangerer KOL ett av landets største orienteringsløp. En elgku som skremmes vekk fra kalven kan risikere aldri å finne tilbake til den nyfødte, som da går en forferdelig sult- og tørstedød i møte. Omfattende løping i terrenget representerer også en fare for de fugleartene som legger sine egg i reir rett på bakken. Føre-var prinsippet er utviklet gjennom et samspill mellom norsk og internasjonal rett. Prinsippet inngår i en rekke traktater, både globale og regionale, som Norge er tilsluttet. Prinsippet følger også implisitt av Grunnloven § 112. Gjelder ikke dette for Kongsberg Orienteringslag?

Det er uforståelig for oss hvorfor KOL ikke tar hensyn til kritikken og alle konfliktene på Kongsberg gjennom mange år. Vi forstår heller ikke hvorfor en organisasjon i Kongsberg skal utsette viltet i sin nabokommune for en slik risiko. Vi i Naturvernforbundet vil derfor så sterkt vi kan, oppfordre KOL til å utsette både årets storløp og framtidige store løp til etter 15.6. Inntil det skjer, anmoder vi grunneiere om ikke å gi tillatelse til å legge start/innkomst for pinseløpene på sin eiendom. Slik tillatelse kreves nemlig ifølge Friluftsloven.

Anne Foss, Martin Lindal

leder, Naturvernforbundet i Eiker, leder, Naturvernforbundet i Buskerud

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags