MDG vil ha flere grønne GRÜNDERE OG SMÅBEDRIFTER!

INNSENDER: MDGs Sigve Brouwer.

INNSENDER: MDGs Sigve Brouwer.

Av
DEL

LeserbrevFor å mobilisere folks skaperkraft og engasjement vil De Grønne gjøre det enklere å gjøre ideer om til virkelighet, drive små og mellomstore bedrifter og ha lokale virksomheter over hele landet.
Særlig er det viktig når mange arbeidsplasser trues av dårlig lønnsomhet i olje- og gassvirksomheten, som her i Kongsberg.
 

Vi vil støtte lokalsamfunn og regioner til å skape nye, varige arbeidsplasser som tar utgangspunkt i de behovene og mulighetene som finnes der. De rike naturressursene våre er lokalt betinget. Verdiskapningen i landet vårt er uløselig knyttet til de lokale mulighetene vi velger å utnytte.
 

Arbeidsplasser handler dessuten om mye mer enn hva som produseres. Arbeidsplasser er kilde til deltakelse og samfunnsansvar, uttrykk for lokale fagmiljøer og tradisjoner og gir levende bygder og byer.
De Grønne vil satse på frivillig arbeid og arbeidsplasser innen viktige velferdsoppgaver, håndverk og service, kultur, bærekraftig reiseliv og friluftsliv. Gründere, organisasjoner og bedrifter som vil bidra til lokalsamfunnet skal få gode, forutsigbare vilkår.
 

De Grønne vil prioritere gründere og småbedrifter gjennom skattefordeler og forenkling av regelverket. For eksempel. Skjerme småbedrifter fra formuesskatt ved å øke bunnfradraget betydelig, samtidig som skattesatsen økes på de høyeste formuene.
 

De Grønne vil:
• Prioritere gründere og småbedrifter gjennom skattefordeler og forenkling av regelverk.
• Skjerme flere småbedrifter fra formuesskatt ved å øke bunnfradraget betydelig, samtidig som skattesatsen økes på de høyeste formuene.
• Lette vilkårene for etablering og drift av småbedrifter ved å forenkle skatteregler og rapporteringskrav og gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.
• Bidra til å bygge lokale fagmiljøer og klynger med utgangspunkt i lokale behov og muligheter.
• Styrke lokale virksomheter innen handel-, håndverk- og servicenæringene.
• Føre en aktiv næringspolitikk for hele landet med statlige midler til lokal og regional omstilling.
• Øke støtten til markedsføring av norsk reiseliv med vekt på det skandinaviske markedet.
• Øke de regionale midlene til fylkeskommunene, blant annet for at kommuner med spesielt høy ledighet kan tildeles ekstra støtte til tiltak for lokal næringsutvikling
• Verne om ordningen med redusert arbeidsgiveravgift i distriktskommuner og utvide ordningen innenfor rammene av EØS-avtalen.
• Jobbe for å styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende.
• Gi skattefordeler til personer og bedrifter som investerer i grønne bedrifter i oppstartsfasen. Støtte arbeidsgivere som iverksetter tiltak for kompetanseheving i grønne fag og omskolering fra petroleumsfag.
• Styrke samarbeidet mellom lokalt næringsliv og yrkesopplæringsnemnda i opprettelse og bevaring av lokale kompetansemiljøer.
• Fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger.
• Stimulere til økt bruk av teknologi, kontorhotell og hjemmekontor for å øke fleksibilitet og motvirke sentralisering av arbeidsplasser og bosetting.
• Etablere en møteplass der offentlig sektor kan legge frem behov for næringslivet, inspirert av det britiske “Small Business Research Initiative”.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags