Motkonjunkturtiltak er nødvendig for maritim næring

Nå står den maritime klyngen i fare for å smuldre opp. Verdensledende kompetanse kan forvitre.

Nå står den maritime klyngen i fare for å smuldre opp. Verdensledende kompetanse kan forvitre. Foto:

Av
DEL

LeserbrevKoronakrisen er det mest alvorlige som har truffet norsk maritim industri i moderne tid. I tillegg kommer en dobbel krise med det sterke oljeprisfallet. Dette rammer Oslo og Viken fordi mange globalt ledende bedrifter og rederier innen olje, gass og maritim næring befinner seg her. Kongsberg Gruppen, DNV GL, ABB og Lundin er noen av disse. Disse sysselsetter drøyt 18.000 arbeidstagere bare i Osloregionen. De har en verdiskaping på 42 mrd. kroner. Dette er hjørnesteinsbedrifter med mer enn tusen underleverandører, mange lokalisert i vår region. Disse arbeidsplassene er nå kommet i spill.

Maritim klynge så endelig lys i tunnelen etter omstilling fra oljekrisen i 2014. Så kom koronakrisen. Nå står den maritime klyngen i fare for å smuldre opp. Verdensledende kompetanse kan forvitre.

Regjeringen har gjort mye riktig for å redde servicenæringen. Nå som koronakrisen går inn i en ny fase, må staten aktivt gå inn for å sikre kompetanse, sysselsetting og verdiskaping i maritim industri og sikre eksportnæringene våre.

Det haster med å få på plass motkonjunkturtiltak.
Myndighetene kan sette i gang bygging av gryteklare prosjekter som vil tilføre Sjøforsvaret fem nye mineryddere og Havforskningsinstituttet to nye forskningsfartøy. Dette vil tilføre maritim industri oppdrag som vil gi etterlengtet aktivitet i hele verdikjeden. Disse prosjektene gir 95 prosent norsk innhold og over 20.000 årsverk langs hele norskekysten. Disse prosjektene vil ha stor betydning for sysselsettingen i Viken.

Det vil være avgjørende for norsk økonomi, leverandørindustrien og maritim næring at vi opprettholder et høyt og jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Ifølge Menon er sysselsettingseffekten av denne næringen hele 55.000 arbeidsplasser i Viken og Oslo. Med dagens oljepris trenger oljeselskapene kapital for å investere i leting og feltutvikling. Det er derfor viktig med en midlertidig og tidsavgrenset skatteutsettelse i olje- og gassnæringen, som stimulerer til gjennomføring av lønnsomme prosjekter.

Norge, og aktører i Viken, er i fremste front internasjonalt i digitalisering av maritim næring og utvikling av fjernkontrollerte og autonome skipsløsninger. I samarbeid med industrien må myndighetene sikre at denne utviklingen nå ikke stopper opp, slik at det konkurransemessige forspranget man har i dag forsvinner. Vi trenger også høyere ambisjoner når det gjelder etterspørselen etter lav- og nullutslippsteknologi i nærskipsfarten. Dette vil bidra til aktivitet i hele den maritime klyngen.

Om norske verft går over ende, har vi ikke lenger de grønneste skipene i verden. Uten hjelp i denne svært utfordrende tiden, vil ikke norsk maritim næring lenger kunne ligge i forkant av den grønne overgangen, med god økonomisk og miljøvennlig verdiskaping.

I Viken finner vi en rekke engineeringsselskaper som har bygget opp verdensledende kompetanse gjennom store og kompliserte offshore olje- og gassprosjekter, som for eksempel Aker Solutions og Dr.techn. Olav Olsen. Denne kompetansen er helt sentral til å utvikle offshore havvind. Norge har en unik mulighet til å ta en verdensledende posisjon også innen dette området hvis myndigheter bidrar til å legge til rette for dette. Når nå investeringene innen olje og gass kan bli kraftig redusert, er tiden inne for å sette inn et krafttak for å styrke denne posisjonen.

I tillegg må GIEK og Innovasjon Norge få økte rammer for å sikre finansieringen av den maritime næringen gjennom krisen. Norge har en maritim industri i verdensklasse. Havet spiller en avgjørende rolle og mer enn 70 prosent av våre eksportinntekter hentes fra havet. For å sikre at denne næringen overlever i den tiden vi går inn i, ber vi regjering og storting sette i gang de nevnte tiltakene straks.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags