Opprettholde Nore og Uvdal som egen kommune!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er et stadig press fra sentralpolitisk hold om sammenslåing av kommuner. Erfaringer tilser at dette ikke alltid er veien å gå. Alt stor er ikke bra, alt lite er ikke dårlig.

Jeg vil jobbe for å opprettholde Nore og Uvdal som egen kommune. Det å beholde distriktskommunenes egenart og identitet blir enda viktigere i framtiden.

For å få til dette må kommunens økonomiske ressurser brukes på en god og framtidsretta måte, og til beste for innbyggerne. En må kontinuerlig analysere hvordan de kommunale tjenester er organisert, og på bakgrunn av dette gjennomføre nødvendige endringstiltak. Politisk ledelse i kommunen må arbeide målrettet med langsiktige strategier som grunnlag for sine vedtak.

Strammere kommuneøkonomi betinger gode prosesser og klokskap for utvikling av tjenestetilbudet. Samarbeid med nabokommuner er nødvendig og må videreutvikles på de rette områdene. Vi må sørge for gode løsninger som ikke reduserer kvaliteten på tjenesten til innbyggerne.

Det å beholde samt tiltrekke ny kompetanse i kommunen er vesentlig for å lykkes i framtiden. Det må videre vurderes målretta tiltak for å øke folketallet.

For å kunne opprettholde bosetting i distriktene, må det jobbes for økte økonomiske rammer fra staten. Videre må vi arbeide for å opprettholde skatteinntektene fra vannkraftverkene i kommunen. Denne ressursen blir hentet ut i distriktet, og er et viktig miljøvennlig bidrag til storsamfunnet.

Med den nye store Viken fylkeskommune (nåværende Buskerud, Østfold og Akershus fylker) under etablering, må de små distriktskommunene samarbeide for å fremme våre saker. Dette blir krevende, og betinger kontinuerlig handlekraft og pågangsmot.

Vi trenger alle dere innbyggere med på laget, for å utvikle Nore og Uvdal til å bli en enda bedre kommune å bo i.

Jan Gaute Bjerke

Ordførerkandidat Nore og Uvdal Arbeiderparti

Rødberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags