Hvorfor kan ikke alt være som det er?

AVGJØRES: 10. februar skal politikerne i Nore og Uvdal avgjøre om Nore Energi AS (som eies 100 prosent av Nore og Uvdal kommune) skal fusjoneres med Ringerikskraft.

AVGJØRES: 10. februar skal politikerne i Nore og Uvdal avgjøre om Nore Energi AS (som eies 100 prosent av Nore og Uvdal kommune) skal fusjoneres med Ringerikskraft. Foto:

– Med andre selskap vi har vurdert ser vi for oss en uttørking og fare for arbeidsplassene i Nore Energi AS, sier daglig leder Ola Bergheim i Nore Energi i dette leserbrevet.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Daglig leder i Nore Energi oppfatter at folk flest savner et motmæle til alle påstandene som skrives om Nore Energi fra andre med kryssende interesser.

Målet til Stortinget er å tvinge frem større enheter innenfor energisektoren. Da kan Nore Energi enten sitte stille og vente på at omverdenen innhenter oss, eller vi kan bruke handlingsrommet vi har til å finne gode løsninger for selskapet, ansatte, kunder og vår eier Nore og Uvdal kommune. Nore Energi har valgt å bruke handlingsrommet nå når vi har det, og har siden 2012 arbeidet aktivt med strategier.

I 2016 og 2017 var det en utredning bestående av dagens 4 elverk i Numedal (Uvdal, Nore, Rollag Flesberg) slått sammen til et «Numedal Energi AS». Det var ikke Nore Energi som stoppet siste fase av utredningen om Numedal Energi. Det var Uvdal Kraftforsyning SA (samvirkelag) som først sa nei til å utrede videre et Numedal Energi AS. Da var hovedkontoret for nettet i hele Numedal lagt til Uvdal. Det var i januar 2018, altså for over 2 år siden.

Det var ikke Nore Energi som stoppet siste fase av utredningen om Numedal Energi. Det var Uvdal Kraftforsyning SA (samvirkelag) som først sa nei til å utrede videre et Numedal Energi

Flesberg Elverk fulgte opp med styrevedtak 26 april 2018: «Styret for FE vedtar å imøtekomme Rollag Elverks ønske om å fortsette en dialog med FE for nærmere å avklare mulighetene for etableringen av et felles selskap etter at Uvdal trakk seg ut av numedalsprosessen. Derimot anser FE det vanskelig å imøtekomme Nore Energis ønske om deltagelse i felles videre prosess. Dette blant annet fordi FE både anser det for krevende med tre parter, og at potensialet for synergieffekter innenfor nettvirksomheten synes lite ut fra geografiske forhold.»

Styret i Nore Energi hadde i 2019 møter med elverk-styrene i både Rollag og Uvdal, uten at det førte fram. Nore Energi kan selvsagt ikke sitte stille å se på at andre selskap skal sette Nore Energi inne i en låst posisjon og uten alternativer, når Energiloven sier at ny organisering må være på plass og gjennomført innen 1.1.21.

LES OGSÅ: Historien gjentar seg


Etter at Numedalprosessen med fire elverk havarerte for to år siden har styret i Nore Energi derfor kartlagt, ført samtaler med og mottatt tilbud fra flere latente partnere, også utenfor Numedal. Det er konsernet Ringerikskraft som hadde løsning for alle dagens virksomhetsområder i Nore; kraftnett, fibernett, kraftomsetning og entreprenørtjenester.

Uvdal har allerede i fjor solgt kraftkundeporteføljen ut til Hallingdal, og Flesberg og Rollag har selv uttalt at sin kraftomsetning trolig selges ut etter sammenslåing av de to. Nore Energi vil derimot fortsette med vår kraftomsetning fra lokalt kontor. Konsernkontoret i Ringerikskraft for fiber flyttes fra Hønefoss til Rødberg.
Ingen ansatte sies opp som følge av fusjonen. Pensjonsforhold ordnes opp på en ryddig måte.

Nore og Uvdal kommune får eierskap i selve konsernet, og ikke bare i nettselskapet. Siden verdiene i konsernet Ringerikskraft er svære, blir andelen 4,85 %. Og årlig utbytte kan forventes, samtidig som nettleien går vesentlig ned. Nore og Uvdal kommune blir avtalefestet representert i minst 2 styrer i konsernet. En rekke forhold er regulert i en tosidig avtale mellom nye Ringerikskraft og Nore og Uvdal kommune, slik at for det tilfellet Ringerikskraft «skulle finne på noe» som ikke Nore og Uvdal kommune ønsker, så kan Nore og Uvdal kommune stoppe dette med avtalen i hånd. Derved sikres eierinnflytelse som er vesentlig bedre enn eierandelen på 4,85 % tilsier.

Kundene får 12 øre lavere nettleie, altså om lag 2500 kr/år for en husholdning, og et nettselskap med morgendagens teknologi. Lokal beredskap opprettholdes.

LES OGSÅ: Kommunen overdrar eierskap og styringen av sitt aller viktigste selskap til andre, uten at framtiden er sikret og uten at kommunen får noe særlig igjen for det

Alle dokumenter i fusjonen mellom Ringerikskraft og Nore Energi ligger tilgjengelig på hjemmesiden til Nore og Uvdal kommune, så alle og enhver kan lese selv. Da vil en også se at retorikken i et leserbrev fra en andelshaver i Uvdal Kraftforsyning renner ut i sanden.
Om utspillet fra styreleder i Uvdal Kraftforsyning er det bare å si beklager. At Uvdal tenker å selge Nore Energis kraftkunder og gi 6 millioner til kommunen uten å skatte av de først, går ikke. Nore skal dessuten beholde kraftkundene våre og tilby kundene kraft videre. Uvdal Kraftforsynings ønske om 50 % eierskap i de 2 elverkene i kommunen for 10 millioner kroner til Nore og Uvdal kommune er uansett alt for lite.

Daglig leder i Nore Energi har gjennom 30 år deltatt i ulike strukturutredninger mellom ulike selskap og på flere steder i landet enn Numedal. Ansatte har gjennom tillitsvalgte vært med i prosessene, nå senest med Ringerikskraft. Vi tror på videreutvikling sammen med Ringerikskraft. Med andre selskap vi har vurdert ser vi for oss en uttørking og fare for arbeidsplassene i Nore Energi AS. Egenrådig styring for Nore og Uvdal kommune over nettet vil bortfalle også med alle andre lanserte alternativ til Ringerikskraft.

Nore Energi har brukt profesjonelle medhjelpere til å vurdere verdiene våre og jussen, dessuten økonomien, verdiene og de tekniske anleggene til Ringerikskraft. Vi ser ingen grunn for kommunestyrerepresentantene til å snu etter leserinnlegget fra andelshaveren i Uvdal Kraftforsyning. Et enstemmig styre i Nore Energi anbefaler Nore og Uvdal kommunestyre å vedta fusjonen med Ringerikskraft. Vår eier ble for øvrig orientert om planene med Ringerikskraft på et eiermøte allerede i november.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags