Utvikling i Nore og Uvdal!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSenterpartiet er opptatt av vekst og utvikling i Nore og Uvdal. Bygda skal preges av optimisme og arbeidsglede! Videre er tillit, trygghet, tradisjon, samarbeid og stolthet viktige nøkkelord for det gode liv i kommunen vår.

Vi har mye flott natur, en rik og levende kulturtradisjon, aktivt landbruk, god infrastruktur, og gode kommunale tjenester. Kommunens økonomi er fremdeles god, selv om det har vært reduserte inntekter de siste årene. Viktige kommunale formålsbygg som kommunehus, skoler og barnehager har blitt betydelig renovert og oppgradert de siste årene. Men vi har fremdeles et betydelig vedlikehold og oppgraderingsbehov på mange kommunale bygg og anlegg som det vil være nødvendig å prioritere.

Nore og Uvdal Senterpartiet har vært pragmatisk, ansvarlig og kvalitetsbevisst. Det har gjort at vi har handlingsrom i framtiden. Vi vil fortsette å være trygge, nøkterne og forutsigbare. Samtidig vil Senterpartiet i framtiden være framoverlent og samarbeidsorientert i møte med innbyggere, næringsliv og sentrale myndigheter. Kommunen må være en aktiv støttespiller for utvikling og nye tiltak.

Vi står overfor utfordringer; Befolkningstallet går ned, andelen eldre øker, kommunens inntekter er under press og politiske sentraliseringskreftene jobber mot oss. Samtidig er det ingen tvil om at Nore og Uvdal har mange og store ressurser å tilby storsamfunnet i det grønne skiftet som vi nå står foran. Det gjelder særlig vannkraft og fornybar energi i form av unytta skogressurser.

Senterpartiet arbeider for å opprettholde offentlige tjenester nært folk. Politi, ambulanse, Nav, Skatteetaten arbeider minst like effektivt i utkanten som i sentrale strøk. Og vi trenger et mer allsidig arbeidsliv og kompetansearbeidsplasser i utkantene.

Det er god samfunnsøkonomi å legge nye statlige, regionale og private arbeidsplasser til Nore og Uvdal: Vi har gode skoler og barnehager med ledig kapasitet. I en urolig verden har vi har godt utbygd infrastruktur med stor grad av sikkerhet og forutsigbarhet på grunn av nærheten til kraftverkene. Videre har vi solid arbeidskraft, ledige og rimelige hus og småbruk og natur med unike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Erfaring viser at utflytting av offentlige arbeidsplasser er positivt. Over tid gir det økt effektivitet samtidig som det skaper mer robuste lokalsamfunn. Det blir vinn – vinn situasjon for både by og land. Senterpartiet vil ha tjenester nær folk og vi skal sørge for at distriktspolitikk kommer opp og fram på den politiske dagsorden!

Nore og Uvdal Senterparti vil:

•At Nore og Uvdal skal bestå som egen kommune.

•Opprettholde skole og barnehagestrukturen slik den er i dag.

•Fremme kunnskap og stolthet rundt vår kulturarv.

•Sikre langsiktig og bærekraftige bruk av naturressursene.

Lars Inge Enerstvedt

Ordførerkandidat for Nore og Uvdal Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags