Enkeran også i Numedal?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.For om lag 30 år siden bodde jeg et sted der e-verket var et andelslag. Jeg tenkte ikke over å kjøpe meg en andel i samvirkelaget – altså e-verket. Det var trolig dumt. Det er trolig mange andre som heller ikke tenker over slikt. Kanskje er det et egenforskyldt enkeran. Enkeran er i dag en litt gammeldags betegnelse. Tidligere gjerne brukt på ei gammel kone, gjerne enke, som ikke skjønte noe av verdipapirer, ikke noe av finansakrobatikken i prospekter, eller ikke fulgte med på hva som skjedde i forretningsverdenen.

Det er store verdier i kraftbransjen. Derfor har det også historisk vært en del enkeran ved at andelshavere og aksjonærer som ikke følger med går glipp av verdiene. Oftest skjer det på lovlig vis gjennom finansakrobatikk. Noen blir rike på andres bekostning. Man må altså følge med! I bladet Næringsrapport ligger flere historier om slike enkeran innenfor kraftbransjen når en ikke følger med.

Nylig byttet Rollag Elektrisitetsverk på bokstavene SA til AS. Verdiene som er bygget opp gjennom flere tiår av kundene fikk derved brått nye eiere. Det antas at Rollag kommune ble største eier med over halvparten av aksjene. Den andre halvparten tilhører trolig noen ansatte og styremedlemmer, i tillegg til andre som har vært smarte nok til å sikre seg en andel. Disse ble med ett rike. Nøyaktig hvem som ble rike i Rollag er vanskelig å få rede på. Aksjeeierboken lå ikke offentlig tilgjengelig for alle og enhver på forretningskontoret til Rollag Elektrisitetsverk AS slik aksjeloven krever.

På et hasteinnkalt kommunestyremøte i Flesberg kommune i januar kunne vi se kommunedirektøren (rådmannen) redegjøre for at aksjonærene i Flesberg Elektrisitetsverk AS mister 30,3 millioner av verdiene i Flesberg Elektrisitetsverk AS ved å være med på en planlagt fusjon med Rollag Elektrisitetsverk AS nå på mandag som kommer. Det er i tilfelle til glede for mange private aksjonærer i Rollag, for den del også Rollag kommune. De blir enda rikere.

Jeg ble også lurt av finansoperasjoner innenfor energisektoren en gang. Da Oslo kommune raidet Hafslund betalte ikke Oslo kommune nok for aksjene som ble innløst. Jeg fikk altså mindre igjen for aksjene mine enn jeg skulle for min del av verdiene i selskapet. Det gjelder altså å følge med så man ikke blir lurt. KLP (pensjonskassen til de fleste i offentlig sektor) finner seg ikke i tull, og er en god medeier. KLP tok derfor sammen med noen andre ut søksmål på at de hadde fått for lite betalt. De vant fram. Mer penger måtte på bordet for aksjene. Hele 50 % mer – en milliard kroner. Litt penger det også. Om man følger med. Dommen fra 2017 kommer imidlertid opp til ny rettsrunde i mars i år.

Lærdommen er at man må følge med. Det er nok av dem som ikke tenker på deg og dine verdier, men mest på seg selv, og sine egne interesser. Det går blant annet an å gi din stemmeinstruks på et fullmaktsark. Da forplikter du fullmaktshaveren til å stemme for nøyaktig det DU vil sjøl i stemmegivningen. Ikke overlat eierinteressene dine til andre. Vær ikke offer for det som kalles enkeran.

Lærdommen er fortsatt å være smartere enn meg: Finn noen kroner i madrassen og kjøp deg en andel i e-verket ditt, om vedtektene gir åpning for det. Det er nemlig ikke alle som får lov til å kjøpe, selv om de er abonnenter. Sperrer kan være lagt inn i vedtektene, bare slike som passer får lov å være eier. Knus sparegrisen, pant noen flasker, eller dra kredittkortet for å hive hundrelappen på disken som sikrer din andel av verdiene. Gjør det i dag: Din andel av verdiene når andelslaget endrer selskapsform henger ofte sammen med det du historisk har handlet for i samvirkelaget. Send derfor kopi av e-posten til revisor i selskapet når du krever å få kjøpt din andel av verdiene, så har du en ekstra trygghet. Du kan også bli rik en dag.

Den dagen da andeler skal veksles inn i aksjer må du være på vakt! Det er kanskje ille at storaksjonærer kan overkjøre mindre aksjonærer. Det er nå finansverdens vanlige brutalitet. Kanskje enda verre er det når småaksjonærer herjer med de store aksjeeiernes penger. Det skjer typisk den dagen et andelslag du har andel i går over til aksjeselskap, og det blir innført stemmebegrensning. Er alle enige til evig tid, så gjør det ikke noe. Men det kommer en dag da man ikke er enige. Da herjer andre med dine verdier, for du har ikke så mye du skal ha sagt. Like lite som de andre med kun sin middagsaksje. Kanskje er enkeran et for mildt begrep?

Nummeret før total umyndiggjøring er når andre aksjonærer får til å bakbinde deg som en storaksjonær i en aksjonæravtale med at «du er forpliktet til å stemme med oss andre, selv om du ikke vil, for vi trenger kronene dine å oppfylle aksjelovens krav om tilslutning også av kapitalen». Brutaliteten i finansverden går i alle fall andre veien. Den eller de som har verdiene og skal ta vare på disse, blir overkjørt av andre med flere hender på rattet. Vi er vel da snart på enkedrap?

Tilbake til e-verk som er andels- eller samvirkelag: Kan du ikke avse eller tåle tapet av en hundrelapp så bør du la være. Som med alle verdipapirer kan du også bli fattigere. E-verket kan drive dårlig, eller holde på som de alltid har gjort inntil utviklingen tar de igjen. Kanskje blir de trengt inn i et hjørne om de ikke følger med, og må selge noe til en underpris. Forretningsverdenen kan være brutal. E-verket kan sløse bort verdiene. E-verket kan la dine verdier fordunste i fusjoner eller overtakelser. Enda verre er at e-verket du har andelen din i kan gå over ende. Men de fleste kan vel avse en hundrelapp? Det er ikke mer enn minstekurtasjen når du kjøper andre aksjer i banken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags