Bergverksmuseet

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg takker igjen for svar fra Bergverksmuseets ledelse. Vi blir alle litt klokere for hver gang. Jeg må likevel gi en siste kommentar.

Jeg tror museets ledelse og styre skal fortsette diskusjonen om hvordan en kan utløse større statlige bevilgninger til vedlikehold og like viktig, hvordan en kan stimulere til, og utløse lokal dugnadsånd. Dette fordi en ikke kan sitte å vente på kommunale midler. Disse finnes ikke og vil ikke komme i større mengder, før det ev. blir lovpålagt av staten.

Museet er opprettet på en statlig samling. Det var ifølge en artikkel i Lp 12/10 2002, Kulturdepartementet som ga Forsvarsbygg beskjed om at Bergseminaret fortsatt burde være i statlig eie. Dette førte så fram til at Bergverksmuseet kjøpte tilbake bygningen i 2005, framfor at Forsvarsbygg la bygget ut til offentlig salg. I Brønnøysundregistret er museet registrert under statlig forvaltning selv om det er en privat stiftelse aldri så mye. Organiseringen som privat stiftelse muliggjør egeninntjening og en ansvarsfraskrivelse fra statens side. Men det gir ikke kommunen noe pålegg om driftsstøtte. Dette er og blir statens ansvar.

Utgangspunktet mitt var at det ikke er en kommunal oppgave, heller ikke for kommunens eiendomsselskap KKE, å eie Bergverksseminaret. Det er for kommune ingen formålsbygning. Jeg ønsker Bergverksmuseet lykke til i det videre arbeid med å fylle bygningen med innhold og drift som kan dekke kostnader til vedlikehold av bygningen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags