Slik skal Kongsberg bli mer sexy

Hva skal til for at Kongsberg skal bli mer forlokkende? Byutviklingsprosjektet som nå pågår, involverer anerkjente urbane arkitekter, byromsutviklere og studenter som jobber med å finne svaret.