Gå til sidens hovedinnhold

Om å elske det gode

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stenge norsk sokkel? Slutte med oljeleting? Det er ikke lett å ta stilling til slike forslag. Jeg kom fram til to betingelser som må oppfylles om store bærekraftstiltak skal få tilslutning: Tiltakene må føre til en reell forbedring av bærekraft og de må ikke hindre verden i å nå andre viktige utviklingsmål.

Norsk sokkel står for 2,2 % av verdens oljeproduksjon i 2016. Det svarer for mindre enn 0,7 % av verdens energibehov, mens olje totalt dekker en tredjedel av verdens energiforbruk.

Det bidrar ikke uten videre til økt bærekraft å slutte å produsere norsk olje. OPEC higer etter å øke sin produksjon som i dag holdes kunstig nede. Vi må altså erstatte denne energimengden som produseres på norsk sokkel med fornybar energi.

La meg gi en antydning av hvilke mengder energi vi snakker om: I et normalår produserer norsk vannkraft en sjuendedel av energien som produseres i form av råolje på norsk sokkel. Merk at jeg da bare har regnet på råolje. I virkeligheten får vi ut langt mer energi fra norsk sokkel. Derfor er det rimelig å si at norsk vannkraftproduksjon må mer enn tidobles for å kompensere bortfall av virksomhet på norsk sokkel. Norsk vannkraft dekker i dag 95 % av all elforbruk i landet.

Det stopper ikke der. Olje lar seg lett lagre og transportere ditt den skal brukes. Elektrisitet byr ikke på direkte lagringsmulighet og krever egen infrastruktur for distribusjon.

I 2040 vil verden trenge 48 % mer energi enn i 2012. Vi har altså ikke bare et miljøproblem, vi har også en forsyningsutfordring. En slik prognose bygger på antatt befolkningsvekst og ønsket økonomisk utvikling i områder som i dag er svært fattige. Vi snakker om Sørøst Asia og deler av Afrika. Man forutsetter da at reproduksjonen per kvinne faller fra 2.5 i dag til 2,0 ved århundreskiftet. Det går ikke av seg selv. Befolkningsvekst øker presset på klima og miljø. Av den grunn virker en miljøstrategi som ikke inkluderer tiltak for begrensning av befolkningsveksten, mindre troverdig. Hvem våger å konfrontere religioner som nekter sine troende prevensjon og selvbestemt abort?

I dag er 15 % av verdens befolkning uten tilgang på elektrisitet. Det låser deres tilværelse i fattigdom. Å skaffe disse menneskene tilgang på energi, er første steg i å gjøre dem til både produsenter og forbrukere i vårt økonomiske system. Vekstøkonomien som ofte betegnes som en medvirkende årsak til verdens miljøproblemer, er også en del av løsningen.

For å få produsert den energimengden vi trenger i 2040 spår ekspertene at olje- og gassbruken vil måtte øke. Kull derimot vil sannsynligvis gå noe tilbake.

Det er vanskelig å forstå hvordan å stenge norsk sokkel vil bidra til mer bærekraft. Vi bør heller få regler for å bruke avkastningen fra norsk sokkel på forskning og implementering av energiproduksjon fra ikke fossile kilder istedenfor på asfalt slik dagens regjering holder på med. Det vil lette overgangen til bedre bærekraft i energibransjen hvor Norge i dag står sterk og har betydelig kompetanse.

Det er lett å forstå at folk ønsker å elske det gode. I streben etter mer bærekraft, bør vi likevel vurdere virkningen av foreslåtte tiltak framfor å kaste oss ukritisk på bølgen.

Kommentarer til denne saken