Innlånsordningen

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kongsberg kommune ønsker å avvikle innlånsordningen knyttet til omsorgsboliger. Slik ordningen har utviklet seg til å bli, er en avvikling eller endring helt nødvendig.

I sin tid ble ordningen med innlån, sammen med kommunal bostøtte, innført for å senke den månedlig husleiekostnaden i kommunale omsorgsboliger. Dette var et godt og gjennomtenkt grep sånn sett.

Saken som skal opp i kommunestyret nå, gir dessverre et kompliserende og forvirrende bilde av hva dette faktisk dreier seg om. I mine øyne dreier dette seg om at ordningen med innlån favoriserer de som har midler til å redusere sin månedlige husleie fremfor de som ikke har disse midlene. I tillegg er ordningen i dag slik at det er mer lønnsomt å betale innlån til kommunen enn de aller fleste alternative pengeplasseringer. Den reduserte månedlige husleien tilsvarer en fortjeneste som går mange ganger over fortjeneste man ville fått ved bankinnskudd. Videre bruker ikke kommunen midlene som er innbetalt til noe annet enn å ha i banken. Jeg mener de enten burde vært brukt til reduksjon av låneopptak, evt satt inn på en måte som gir større fortjeneste enn det husleiene blir redusert med.

Derfor må ordningen enten avvikles eller endres. Jeg er mye enig med Øyvind Eek Jensen, i hans leserinnlegg. Husleiereduksjonen må settes lik en normal fortjeneste ved plassering av det innskutte beløpet. Videre må KKE få midlene som betales inn, og kunne bruke disse til reduksjon av låneopptak til investeringer. Om ikke begge disse grepene kan gjennomføres, bør ordningen avvikles. Dette vil sikre likebehandling blant alle leietakere i kommunale omsorgsboliger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags