Vi er stolte over å få være støttespillere for dette arrangementet også i år. Vi er glade for å kunne assosiere oss med verdiene og budskapet Kirkens Bymisjon står for, både i Kongsberg og på de 22 andre stedene organisasjonen har festet rot i Norge.

Frivilligheten som gjøres gjennom idrettslag, foreninger og kulturorganisasjoner i Kongsberg er formidabel. Frivillig arbeid gir samfunnet vi lever i trygge rammer, meningsfylte aktiviteter og inkludering. Dette er med på å berike tilværelsen for mange av oss. Men så er det en gang sånn at alle ikke har like mye ressurser – av ulike årsaker. Det er flere grunner til at mennesker faller utenfor. Da er det godt å ha aktører som Kirkens Bymisjon. De har som mål å se og avdekke krenkelse og nød. Kirkens Bymisjon vil lindre, men de vil også forandre. Organisasjonen står for en inkluderende holdning for alle mennesker i Kongsberg-samfunnet. Det handler om å gi alle en mulighet.

Gjennom Møtestedet Haspa på Vestsida i Kongsberg driver Kirkens Bymisjon sitt lavterskeltilbud for rusavhengige og andre som trenger et sted å gå. Her består menyen av plass til alle, mat til de som vil ha og en stor porsjon raushet og medmenneskelighet. Møtestedet Haspa er selve symbolet på hvordan man tar vare på hverandre, uavhengig av ståsted i livet.

Vi vil være en utviklende og troverdig samarbeidspartner for Kongsberg-samfunnet. Vi jobber i hovedsak med eiendomsutvikling og boligbygging, og har Kongsbergs attraktivitet høyt på dagsordenen. Vår virksomhet har gjennom mange år gitt oss muligheten til å gi noe tilbake til lokalmiljøet. Vi er ivrige sponsorer for flere frivillige organisasjoner, deriblant Kirkens Bymisjon.

Det er ikke vanskelig for oss å støtte opp om Kirkens Bymisjons verdiforankring og samfunnsrolle. Derfor er vi stolte av å kunne gi innbyggerne en ny flott gratis konsert i Kongsberg kirke sammen med Kirkens Bymisjon. Vi håper at mange av dere har lyst til å dele kvelden med oss. Inkludering, fellesskap og romslighet skapes der hvor folk samles. Konserten onsdag 9. november er en god mulighet til å bidra med å gjøre Kongsberg til et enda bedre sted å bo, jobbe og leve – for alle. Velkommen!

LES OGSÅ: