Ang budsjett 2018

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevTorill Håkonsen spør i et leserinnlegg om Arbeiderpartiet stemte for innstramminger innen helse og omsorg, og om Arbeiderpartiet har blitt slukt av Høyre.

Først må jeg beklage at referatet i Laagendalsposten fra onsdagens møte i kommunestyret på Kongsberg ikke svarer opp Håkonsen sine spørsmål. Så vil jeg kort gå gjennom hva som skjedde i kommunestyrets behandling av budsjettet for 2018.

Som vanlig ble det lagt opp til at man skulle stemme over samlede budsjettpakker, slik at man ikke kan støtte enkeltforslag fra andre pakker. Arbeiderpartiet hadde utarbeidet et eget budsjettforslag, og håpet selvsagt på støtte til dette. Vårt budsjettforslag fikk Arbeiderpartiet sine åtte stemmer samt en stemme fra SV, og ble dessverre ikke vedtatt.

Vi foreslo følgende endringer fra rådmannens budsjettforslag innen helse og omsorg: Arbeiderpartiet ønsker å omprioritere 5 millioner kroner til økte stillinger. Dette skal brukes på å øke stillingene til de som ønsker større stillinger, og derigjennom øke grunnbemanningen. Videre foreslo vi å øke bevilgningen til hjemmebaserte tjenester med 1,5 millioner kroner, og vi ønsket ikke å innføre egenbetaling for praktisk bistand for de med inntekt under 2G. Vi bevilget også midler til 1 sykepleiestilling til hverdagsrehabilitering samt 2 nye avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter, dette utgjorde 1,9 millioner kroner.

Vi skulle gjerne brukt enda mer på helse og omsorg, men vi det var også nødvendig å reversere planlagte tiltak rundt nedlegging av Berg skole samt økt betaling for SFO-plasser. Dette utgjorde til sammen ca 4 millioner kroner. Vi foreslo også å styrke beredskapen til brannutrykning, dette ville vi bruke 2,1 millioner kroner på.

Til sammenligning foreslo Høyre i sitt budsjettforslag ytterligere innsparing utover rådmannens forslag med 2 millioner kroner innen helse og omsorg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags