Arbeiderpartiet eller Senterpartiet i Rollag

Torun A. Hoff

Torun A. Hoff Foto:

Av
DEL

LeserbrevI Rollag er det dessverre slik at det bare er to partier å velge mellom: Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Mange mener også at disse to partiene er så like, at det blir det samme hva man stemmer. Jeg mener at det ikke er tilfelle, og her kommer tre eksempler på hvorfor jeg mener det:

I desember 2016 forslo Arbeiderpartiet å flytte biblioteket til nye moderne lokaler i minikjøpesenteret. Det ville ført til at hjemmetjenesten kunne overta lokalene der biblioteket er nå, og det ville blitt frigjort en omsorgsbolig til.
Dette forslaget tapte vi dessverre med 7 mot 9 stemmer.
I formannskapsmøtet 29.08.19 orienterte rådmannen om «hjemmetjenesten og lokaler». Etter det jeg har forstått er det planer om å flytte hjemmetjenesten til Bygdeheimen. Det vil føre til at noe av tryggheten blir borte for de som bor i omsorgsboligene rundt der hjemmetjenesten er lokalisert i dag.
Vi har fortsatt i vårt program at vi vil flytte hjemmetjenesten ned i lokalene til biblioteket, og så vil vi flytte biblioteket til 2. etg. på minikjøpesenteret.

På Veggli skole står det skolemoduler som inneholder to klasserom. Det ble på et tidspunkt vedtatt, imot AP sine stemmer, at disse skulle fjernes før skolestart i august 2019, uten at det ble bestemt hvor de elevene som holdt til i modulene skulle ha klasserom.
På budsjettmøtet i desember 2018 la AP fram et forslag om at dette vedtaket ikke kunne settes i verk, da nødvendige tiltak ikke er gjennomført. Det ble en lang og interessant debatt rundt dette. Den er verdt å se og ligger på nettsidene til kommunen. Det hele endte med at modulene fortsatt står der og nødvendige tiltak bare er utredet. Nå vil vi i AP inn og rydde opp.

Før sommeren hadde Fagforbundet et møte hvor både SP og AP var invitert. Der ble begge partier spurt om hva vi mener om blant annet privatisering av tjenester, viktigheten av hele faste stillinger mm.
Svarene vi ga, bar preg av stor enighet. I ettertid har vi i AP innhentet opplysninger som viser at antall hele stillinger på Bygdeheimen har blitt redusert fra 5 til 3 i løpet av de 8 årene som SP og H har sittet med makten. Nå er det på tide at det blir satt fokus på saken. Det har vi i AP tenkt å gjøre.

Dette var bare noen eksempler på at det er på tide å skifte politisk styre i Rollag kommune. Rollag og Veggli Arbeiderparti er klare til å ta politisk styring.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags