Jeg tror de fleste i dag er enige i at det bedrives et meningsløst våpenkappløp på vår klode. Hvilken rolle har så Norge og våpenproduksjonen i Kongsberg (KOG) i dette kappløpet?

Norge er en stor våpenprodusent og med stor våpeneksport. Norge er et lite land, men ligger likevel på 8-10 - plass i verden. I forhold til folketall er vi ledende. Det er ingen grunn til å være stolt av den slags. og passer dårlig inn i begrepet fredsnasjon. Vi er tilknyttet den sterkeste forsvarsalliansen i verden - NATO. Da burde i hvert fall våpeneksporten kunne begrenses til land innenfor NATO. Land som Emiratene, Kuwait, Qatar og Saudi-Arabia er blant kundene. Da må det bli problemer!

Instituttet for fredsforskning (PRIO) mener dessuten at Norge er blant vestens verste hva hemmelighold av våpensalg angår. PRIO mener en del av våpensalget kan være politisk kontroversielt og derfor vil holde det hemmelig. De politiske partiene SV, AP og Frp vil nå visstnok ha større åpenhet.

Norge befinner seg i en økonomisk situasjon hvor en nedtrapping av produksjonen til våpen som kun er til bruk innen landets grenser bør være fullt mulig. Da vil langt flere akseptere det som måtte foregå av våpenproduksjon.

Slik verdensbildet nå er i ferd med å utvikle seg, tror og håper jeg, at stadig flere reagerer sterkt på det bestående. Det kan ikke fortsette slik.

Sist søndag lyttet jeg til et radiokåseri fra Finnmark hvor det ble sagt at mange nær grensa til Russland faktisk blir redde. De mener opptrappingen skaper en mer spent situasjon og ikke er en tilnærming mot fred og trygghet.