Formuesskatt er et spørsmål om fordeling

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Norge er inne i en omstilling som krever store anstrengelser både for norsk næringsliv og samfunnet for øvrig. Vi som driver politikk må tilrettelegge for at næringslivet best mulig kan møte fremtidas utfordringer. Dette har vi også en lang tradisjon for i Norge. Sammen med bedriftene selv, ansatte og myndigheter har Norge som samfunn møtt store omstillinger med klokskap og felles grep som har gitt gode resultater. Vi som politikere må se løsningene i en større helhet for at omstillingsevnen vår også i framtida skal være så god som mulig.

I forsøk på å ta en slags NM-medalje i næringsvennlighet, ivrer Høyre og Terje Jensen for å fjerne hele formuesskatten. Men de satser snevert, og de kan verken dokumentere med erfaring eller teori at dette vil ha positiv effekt. Statsminister Erna Solberg har ikke klart å dokumentere dette de siste fire år, fra de mest kompetente samfunnsøkonomer i landet er det stor skepsis til om dette har effekt, og Scheelutvalget var krystallklare på at det ville ha større effekt for verdiskapingen å redusere selskapsskatten enn å fjerne formuesskatten. Derfor har vi redusert selskapsskatten, men latt formuesskatten stå. Hvorfor lytter ikke Høyre til faglige råd?

Det vi vet er at en fjerning av formuesskatten vil skape nullskattytere. Finansdepartementet bekrefter at fjerning av formuesskatt på såkalt "arbeidende kapital" vil gi oss 3900 flere nullskattytere, 1100 av disse har en nettoformue på over tre millioner kroner. 500 personer med nettoformue over 20 millioner kroner vil betale under 50.000 kroner i året i skatt.

Så ja, debatten handler også om skatt på de rikeste i samfunnet. Det handler om at vi skal yte etter evne, og det har det til nå være rimelig god enighet om i dette landet.

Et system som skaper nullskattytere undergraver vanlige folks vilje til å betale skatt og det skaper større sosiale forskjeller. Dette har betydelige negative konsekvenser for samfunnet i stort og for norsk næringsliv.

Formuesskatten er ikke perfekt, og den har uheldige utslag den også. Men så langt har ingen klart å finne løsninger som kan erstatte denne. Høyre har aldri svart på hva man vil erstatte formuesskatten med for å hindre nullskattytere. Dette må vi ha svar på først.

Det vises til at skatten er «særnorsk» men man hopper elegant over at det totale skattetrykket for norske bedrifter ligger helt på snittet blant OECD- land. Der vi derimot er på topp blant OECD- land er vanlige folks tilgang på gode tjenester innen helse og utdanning, lave sosiale forskjeller, korte avstander mellom beslutningstakere og generelt høy kompetanse i befolkningen. Dette henger sammen, og det gir norsk næringsliv et godt utgangspunkt i omstillingsarbeidet.

Arbeiderpartiet vil satse på fellesskapet. Vi vil gi folk en god skole og gode helsetjenester. Vi vil gi folk en trygghet i hverdagen som hjelper dem i å satse på framtida. For de utfordringene vi møter i framtida, løser vi best sammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags