Gå til sidens hovedinnhold

Kjære Arbeiderpartiet: ta ansvar for barna som har flyktet alene til Norge

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På lørdag skal Arbeiderpartiets landsmøte stemme over midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. Vi i Redd Barna vet at midlertidig opphold gjør barn syke. Derfor er det bra at Arbeiderpartiet nå har mulighet til å vedta at de skal sette en stopper for det.

Redd Barna er dypt bekymret for situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere i Norge, og vi er mange som gjentatte ganger har varslet både regjeringen og stortingspolitikerne om dette. Mottaksansatte, verger, Barneombudet, NOAS og Redd Barna er noen få av de mange organisasjonene og instansene som har sagt tydelig ifra. Hovedproblemet er den markante økningen i antall barn som får midlertidig opphold, og som skal sendes ut når de fyller 18 år. Under dagens regjering har andelen som får midlertidig opphold steget fra under 5 prosent til over 40 prosent. Det er alvorlig. Den humanitære situasjonen for barna er nå så kritisk at vi oppfordrer Arbeiderpartiet på det sterkeste til å gjøre alt som står i deres makt til å endre dette.

Vi møter barn som er dypt deprimerte, som ikke ønsker å leve lenger, barn som skader seg selv og barn som har prøvd å ta livet sitt. Statistikken viser også at en høy andel av barna som får midlertidig opphold forsvinner fra mottakene. Bare et lite mindretall returnerer til hjemlandet. De aller fleste blir i Norge på ukjent adresse, eller drar videre på flukt til andre land i Europa. I et liv utenfor systemet tvinges mange inn i kriminalitet eller menneskehandel for å overleve. Det er dessverre all grunn til å påstå at politikken som er ment å hindre at barn legger ut på flukt, tvert imot fører til mer flukt og utrygghet for barna.

Midlertidig opphold er ikke en langsiktig løsning verken for barna eller for samfunnet. Vår klare anbefaling er at ordningen med midlertidig opphold § 8–8 avskaffes, eller i det minste at bruken begrenses kraftig.

dssdfsdf 

På bakgrunn av dette, ber vi innstendig Arbeiderpartiet om å ta alvoret inn over seg og finne en politisk løsning for noen av de mest sårbare barna i vårt samfunn. Barn som har flyktet alene til Norge, er først og fremst barn. Midlertidig opphold påfører barna en urimelig belastning og strider med barns grunnleggende behov og rett på stabilitet og trygghet. Konsekvensene av dagens praksis er at Norge bryter med flere artikler i FNs barnekonvensjon, deriblant retten til liv og utvikling og retten til å bli behandlet på en måte som er til barnets beste. Dette kan vi rett og slett ikke tåle – stem nei til midlertidig opphold for barn som har flyktet alene til Norge!

Kommentarer til denne saken