Kongsberg skal være bli en miljøby!

Malin Raknes Artman (t.v.) og Marte G. Ødegården

Malin Raknes Artman (t.v.) og Marte G. Ødegården Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi har alle et ansvar å ta knyttet til klimaet og miljøet rundt oss. I lokalvalg handler det ikke bare om å løse de globale utfordringene, men også å gjøre kommunen vår grønnere og bedre å bo i. Arbeiderpartiet ønsker at Kongsberg skal være en offensiv kommune på dette området.

Tilgjengelighet til og bevaring av viktige friluftsområder er sentralt. Vi må sikre merking og vedlikehold av skiløyper, sykkel- og turstier. Dette er ikke nødvendigvis noe kommunen kan gjøre på egen hånd – derfor må vi styrke samarbeidet med frivilligheten for å komme i mål. Alle skal ha frihet til å komme ut i naturen, derfor er det viktig at vi styrker innsatsen vår for universell utforming og med det styrke tilgjengeligheten til friluftsliv.

Kommunen og Kongsberg by spesielt trenger å beholde grønne lunger. Det er derfor viktig at vi er restriktive knyttet til løkkelandskapet og grønne lunger i byen. Vi er nødt til å arbeide for å kunne tilby boliger og næringsareal, men dette kan ikke gå utover viktige grøntområder. Derfor vil Arbeiderpartiet prioritere bevaring av løkkelandskapet i hele byen, som både kulturbærer og som viktige grøntområder. Vi ønsker også å støtte arbeidet som gjøres med å bevare løkkene rundt Bergerlåven i Håvet, og sørge for at denne bevaringen av det tradisjonelle løkkelandskapet videreføres.

Vi må skryte at flertallspartiene og MDG spesielt som fikk innført klimabudsjett i perioden som har gått. Arbeiderpartiet ønsker å bruke dette for å målrette klimapolitikken vår. Dette innebærer arbeid med grønne innkjøp, bruk av grønne transportløsninger og for å legge ekstra fokus på enkeltområder som trenger det. Det vil gjøre at vi kan arbeide mye mer metodisk, enn det vi har muligheten til å gjøre det uten.

Samtidig er det viktig at vi legger til grunn bærekraftige og langsiktige hensyn for kommunens investeringer, her er det behov for at vi videreutvikler oss og utvikler en strategi for grønne investeringer. Dette innebærer at vi setter investeringer som nye Vestsida skole i system, slik at vi sikrer oss at alle kommunens investeringer i framtida er miljøvennlige og grønne. Breeam-sertifisering brukes ved alle byggeprosjekter, dette sikrer at miljøvennlige løsninger velges også i fremtiden.

Transport innad i kommunen er viktig. Her må vi legge til rette for at vi i framtida i større grad bruker miljøvennlige transportløsninger. For at folk skal velge dette, må vi tilrettelegge slik at det blir enklere enn i dag. Derfor ønsker vi å videreutvikle planen for sykkelveier og lage en forpliktende investeringsplan basert på dette. Tiltak som gjør det enklere å benytte seg av elsykkel bør være en del av denne planen.

Vi vet at det å gjøre lokale klimatiltak krever at politikerne har en strategisk plan for hvordan det skal gjennomføres. Arbeiderpartiet ønsker å sette arbeidet i system, og satse på en mer miljøvennlig by. Ikke for å redusere tilgjengelighet eller å gå på akkord med kommunens historie, men for å sikre oss en bedre kommune å leve i, i dag og i framtida!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags