Høyre har en tradisjon for å støtte initiativer fra Kongsbergindustrien, herunder en næringsvennlig økonomisk politikk.

I stedet for å glede seg over at regjeringen på svært kort tid får på plass finansiering til toppindustrisenteret, velger Laila Gustavsen (AP) å fremme en surmaget og lite presis kritikk av Høyres politikk i Laagendalsposten, 27. september.

Hun forsøker å sammenligne den oljedrevne gullalderen i norsk økonomi, da AP regjerte, med en tid der vår viktigste næring har fått et kraftig tilbakeslag som følge av en veldig mye lavere oljepris.

40 000 arbeidsplasser har gått tapt i olje- og gass-sektoren. Å gi velgerne et inntrykk av at AP kunne forhindret dette er uredelig.

Høyres første prioritet er å sikre at det skapes flere jobber, slik at de som i dag er ledige får en jobb å gå til. For å sette ledige hender i arbeid, har regjeringen bevilget fem milliarder kroner til en tiltakspakke målrettet mot de områdene som er sterkest rammet. Skoler og sykehjem pusses opp, bygging av veier og jernbane fremskyndes og verftene får oppdrag fra det offentlige. Dette skaper nye jobber, og det skaper aktivitet og lys i vinduene i hele Norge.

Samtidig som vi setter inn ekstraordinære tiltak, er Høyre opptatte av å styrke den langsiktige vekstevnen til norsk økonomi. På den måten trygger vi velferden i fremtiden. Derfor investerer vi i tiltak som skaper vekst, som for eksempel kunnskap og skole, forskning, innovasjon, samferdsel og skattelettelser. Samferdselsbudsjettet er f.eks. økt med 50 prosent på kun tre år, noe som muliggjør store prosjekter i Kongsbergregionen.

Til tross for at det har kommet enkelte lyspunkt de siste månedene, gir vi oss ikke før norsk økonomi er friskmeldt.

 

Høyre ønsker at vi i Norge skal skape mer, ikke skatte mer. Hvordan ti milliarder kroner i skatteøkning skal hjelpe bedrifter på Kongsberg som opplever vanskelige tider, er Gustavsen nødt til å forklare. Vi har til gode å møte en eneste bedriftseier som mener at mer skatt er den medisinen de trenger nå.

Den meldingen vi får, er at medisinen som er foreskrevet fungerer. Norges Bank sier det, SSB sier det, og en rekke andre økonomer fra blant annet DNB, Swedbank og Danske Bank. Vi har mer tiltro til disse en Gustavsens påstander.

Til tross for at det har kommet enkelte lyspunkt de siste månedene, gir vi oss ikke før norsk økonomi er friskmeldt. Statsbudsjettet som lanseres på torsdag til uken vil være et bidrag, med sterkt fokus på å skape flere jobber.

Avslutningsvis har vi behov for å slå tilbake Aps historieforfalskning om jobbvekst. Andelen mennesker i jobb gikk ned under de rødgrønne, og utenforskapet vokste. I tillegg gikk hele jobbveksten i privat sektor i tiden Arbeiderpartiet styrte til utenlandsk arbeidskraft. Dette skjedde til tross for en rekordhøy oljepris.

Det Gustavsen burde svare på nå, er om hun tror det vil skapes flere jobber på Kongsberg av å øke skattene for arbeidsfolk og de som skape de nye jobbene?