Arbeiderpartiet ser ut til å måtte gå til valg på å vrake EØS-avtalen. De vil sette tusenvis av norske arbeidsplasser i hele landet i fare.

Denne uka signaliserte en rekke LO-forbund at de går inn for å vrake EØS-avtalen. Det samme har Senterpartiet sagt i lang tid. Dette betyr at dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering etter valget i høst, står for første gang vår viktigste handelsavtale i fare siden den trådte i kraft i 1994. Siden den gang har avtalen bidratt til økonomisk vekst, velferd og til å trygge norske arbeidsplasser.

Senterpartiet har satt som krav for regjeringssamarbeid med Ap at EØS-avtalen skal vrakes. Dette med henvisning til at det skaper trygghet i arbeidslivet, noe norsk næringsliv sier ikke stemmer. Men når også LO går inn for å vrake EØS, så er det plutselig ikke usannsynlig at dette blir Norges vedtatte EØS-politikk.

Det andre interessante som skjedde denne uken, er at Statistisk Sentralbyrå lanserte en rapport om «nordiske foretaks deltakelse i internasjonale verdikjeder.» Det høres kanskje tørt ut, men konklusjonen er alt annet. Etterspørsel fra utenlandske markeder er viktigere for norsk sysselsetting og næringsliv enn man får inntrykk av ved kun å se på eksportørene. Særlig er dette tydelig for små og mellomstore foretak. Siden 99,5 prosent av alle norske bedrifter har færre enn 100 ansatte og 93 prosent av norske bedrifter har færre enn ti, så betyr dette at å skrote Norges mulighet til salg av varer og tjenester til vårt største marked betyr å skrote norske arbeidsplasser og norsk næringsliv. Det rimer mer med hva næringslivet selv sier.

Det vil si at de arbeidsplassene i bedrifter i distriktene som Ap og Sp skal «beskytte» ved å vrake EØS-avtalen er mer avhengige enn man skulle tro av nettopp EØS-avtalen. Med andre ord: Om de vraker EØS-avtalen, vraker de samtidig svært mange arbeidsplasser i distriktene.

Hvordan det å miste tilgangen til 80 prosent av Norges samlede eksportmarked skal hjelpe norske arbeidsplasser er vanskelig å forstå. I tillegg settes muligheten nordmenn har til å studere og jobbe i alle EU-landene. De setter i spill muligheten til å hente inn arbeidskraft fra hele EØS-området når norske bedrifter og kommuner trenger spesialisert arbeidskraft. Men kanskje aller viktigst, de setter på spill deltakelse i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, som er en viktig drivkraft for ny vekst og utvikling av næringsliv i Norge.

Derfor kan det være greit å vite at når Sp og Ap nå går til valg på å vrake EØS for å sikre norske arbeidsplasser, så er mest sannsynlig konsekvensen det motsatte.