Den meningsløse sammenslåingen mellom Buskerud, Akershus og Østfold må stanses før det kastes bort flere millioner av skattebetalernes penger. Det nye giga-fylket kommer ikke til å fungere.

Onsdag 16. mai kom resultatet i folkeavstemningen om Finnmark skulle slå seg sammen med Troms. Hele 87% av Finnmarkingene sa klart nei! Signalet og beskjeden til Stortinget kunne ikke vært tydeligere. Da Buskerud, Akershus og Østfold ble vedtatt i Stortinget i desember i fjor, var det i mot flertallet i de tre fylkestingene og uten at innbyggerne hadde fått si sin mening. Region Viken er derfor en udemokratisk vedtatt enhet som ikke har folkets godkjennelse.

Den eneste meningsmålingen som er gjort om denne sammenslåingen ble gjort i aviser i Akershus i mai 2017. Den viste at 62% var negative til sammenslåing til den enorme Viken-konstruksjonen. Det er ingen grunn til å tro at innbyggere i Østfold og Buskerud vil være mindre negative, når det er her sentraliseringen vil bli sterkest.

Bråket rundt Finnmark må føre til at sammenslåingen av Troms og Finnmark blir opphevet i Stortinget. Statsminister Erna Solberg har også i etterkant av folkeavstemningen uttalt at hvis det ikke blir noe av sammenslåingen mellom Troms og Finnmark, settes hele regionreform i spill. Dette fordi det da ikke blir noe av overføringen av flere oppgaver til fylkene. Man kan spørre seg om den politiske viljen til å overføre oppgaver er der uansett.

I de fleste europeiske land har man tre folkevalgte forvaltningsnivåer. Dette har man for å sikre at avgjørelser om folk blir tatt så nærme folk som mulig. Vi vet at Viken i det lange løp kommer til å føre til en massiv sentralisering av tjenester i Buskerud. For, hvor er det man sparer penger når det kniper på? Jo, der det bor færrest folk - lengst unna. Høyrepartiene har i all sin tid sett på store sentraliserte enheter som det beste, selv om det ikke finnes fnugg av dokumentasjon på at stort er bra og lite er dårlig.

Derfor er det enkelt å spå at nedleggelser av videregående skoler og tannklinikker i Hallingdal, Numedal og Midtfylket vil komme når fylket skal styres fra Bærum, av folk fra Fredrikstad, Lillestrøm og Asker. Dette er Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti imot. Vi vil ha tjenester nær folk, så folk kan bo i hele fylket, ikke bare Drammen, Hønefoss og Kongsberg.

Fraflytting av distriktene vil også være en katastrofe for verdiskapningen i landet vårt. Verdier skapes ikke ved å flytte papir på kontorer i byene, men at det er folk som bor og kan ta ressursene i bruk, der ressursene er - i distriktene. Videre vil Viken-sammenslåingen legge et enormt press på at kommuner i Numedal, Midtfylket og Hallingdal skal slå seg sammen for å stå «imot presset». Helt etter Høyre, FrP og Venstres plan for avfolkning av utkant-Norge.

Viken er ikke bare en katastrofe for distrikts-Buskerud, men også fylkeshovedstaden Drammen. Over 100 arbeidsplasser arbeidsplasser kan forsvinne og oppmerksomheten rundt Drammen vil minke. Vi mener Drammen skal være motoren i Buskerud, slik den alltid har vært.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås fra AP i Østfold uttaler i Nationen 10. juli at Viken må oppheves hvis sammenslåingen av Troms og Finnmark blir det. Det er vi helt enige i!

Det blir ikke mye folkestyre og tjenester nær folk i et fylke med 1,3 millioner innbyggere som strekker seg fra Hardangervidda til Hvaler.