Gå til sidens hovedinnhold

Vedr. "lukket" Facebookside og antall asylsøkere på Raumyr

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når nå flere melder seg på den debatten om Facebookgruppen Nei til 1000 flyktninger på Raumyr og meg, har jeg undersøkt litt nærmere hvorfor den tydeligvis nå er lukket.

Da jeg på en eller annen måte ble medlem (jeg husker ikke hvordan i 2015), var den åpen. Da antallet hadde nådd 500 medlemmer, ble den automatisk lukket av Facebook selv. Initiativtakerne til siden fikk den åpnet igjen, men etter at enkelte begynte å bruke den til å publisere hatmeldinger mot asylsøkere på, bestemte sidens initiativtagere selv å lukke den for å få fjernet personer med slike holdninger.

Som jeg nevnte i mitt første tilsvar, så har undertegnede vært et svært passivt medlem og er det ennå. Jeg har aldri vært inne på Facebooksiden, kanskje bortsett fra den første gangen i 2015, men jeg får jevnlig lenker fra en av initiativtakerne inn på min epost om både positive og negative episoder, artikler eller leserinnlegg. Noen leser jeg, andre ikke, men det er en måte å holde seg orientert på – på godt og vondt. Og som jeg har forstått er det flere i det politiske Kongsberg som holder seg orientert på denne måten. Og det er, etter mitt skjønn, bra. At asylmottak fungerer etter hensikten er viktig både for asylantene og samfunnet, og det er viktig å vite hvorfor de ev. ikke gjør det, slik at feil eller problemer kan rettes opp eller løses. Og da hjelper det å ha kunnskap, ikke bare fra offisielt hold.

Når det gjelder spørsmålet om hvordan vi politikere skal opptre, så skal vi selvfølgelig opptre åpent og redelig. Like viktig er det at de som ønsker å debattere setter seg inn i saken før de skriver om hva andre måtte ha gjort eller ikke ha gjort. Som Petter Kongsgården vil se av ovennevnte meldte jeg meg ikke inn noen lukket gruppe!

Det har i tillegg vært forsøkt hevdet at Kongsberglistas og mitt primære standpunkt var 0 asylsøkere på Raumyr, men det var forslaget om 1000 asylsøkere der. Da pekte vi på Heistadmoen da vi mente at Raumyr ville bli for trangbodd. Vårt primærstandpunkt var maks. 300 asylanter på Raumyr.

Her er referatet fra Formannskapsmøte den 11. november, 2015, hvor jeg fremmet et tilleggsforslag på vegne av flertallspartiene og som ble enstemmig vedtatt.

Behandling:

Kjell Gunnar Hoff (KL) på vegne KL, Frp, MDG, SP, Rødt og Krf foreslår følgende: Tillegg ny setning i pkt. 1

-Kommunestyret ber om at det settes et tak på 300 asylanter.-

Forslaget fikk enstemmig tilslutning

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret gir sin tilslutning til å arbeide videre med å etablere midlertidig akutt innkvartering i høyskolens gamle lokaler i Frogsvei 41 på Raumyr. Kommunestyret ber om at det settes et tak på 300 asylanter. Informasjon til innbyggerne skal ivaretas.

Søknad om midlertid bruksendring behandles i Utvalg for Miljø og Utvikling, i tråd med delegeringsreglementet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.