Gå til sidens hovedinnhold

Høyre og Fremskrittspartiet svikter bonden

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bøndenes organisasjoner brøt 16. mai forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør. Regjeringens skamtilbud til landbruket er ikke noe annet enn et svik mot landbruket og Norges matsikkerhet.

Opptakten til årets jordbruksoppgjør ga rom for høyere forventninger enn på mange år. Dagen før forhandlingene tok til, vedtok Stortinget en ny landbrukspolitikk. Ifølge den skal norsk matproduksjon baseres på norske ressurser, og inntektsgapet mellom landbruk og andre yrkesgrupper skal tettes. Statens tilbud svekker matsikkerheten og øker inntektsgapet.

Det er tre måter å ljuge på. Ljug, forbanna ljug og statistikk. Årets jordbruksoppgjør legger opp til en inntektsmulighet for landbruket på 8100 kroner per årsverk, mens andre yrkesgrupper i samfunnet får en vekst på 16700 kroner per årsverk. Jon Georg Dale sier bøndene ville fått en høy prosentvis vekst, men dette er en ren forsløring av sannheten. Bøndenes inntekter har ligget lavt i mange år, og har et mye lavere utgangspunkt før man begynner å regne prosenter enn andre yrkesgrupper. Bøndene betaler regningene sine i kroner, ikke prosenter.

Statsråd Jon Georg Dales opprinnelige landbruksmelding ble revet fra hverandre i Stortinget. Stortingsflertallet sa nei regjeringens liberalisering og industrialisering av norsk landbruk. Da skulle man trodd regjeringen tok det til seg. Årets brudd viser det stikk motsatte. Regjeringen følger ikke opp Stortingets vedtak. Nå er det opp til Stortinget å sørge for at Stortingets egne mål om mer mat på norske ressurser og mer lønn til gårdbrukeren blir realitet.

For Senterpartiet er løsningen tydelig. Vi må få til et skikkelig bondeløft. Bonden må få mye bedre betalt for de produktene han produserer. Mer mat må produseres på norske ressurser, framfor importerte, for at matsikkerheten skal styrkes. Norsk landbruk og tilknytta industri er Norges nest største næring, og gir over 100 000 mennesker en arbeidsplass å gå til. Regjeringen svikter disse menneskene i årets oppgjør.

Uten bonden gror Norge igjen. Uten bonden er ikke Norge seg sjøl.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.