En skolepolitikk for klima og miljø etterlyses av MDG!

Barna våre må få lære mer om hvordan de kan ta være på fremtiden!

Barna våre må få lære mer om hvordan de kan ta være på fremtiden! Foto:

Av
DEL

LeserbrevFagfornyelsen skulle ruste elever med kompetanser for framtida. At Kunnskapsdepartementet reverserer bærekraftig utvikling, medborgerskap og livsmestring i læreplanene er et stort paradoks.
Sittende regjering signerte Parisavtalen for vel tre år siden. Det betyr at Norge som nasjon anerkjenner at vi har et felles problem som vi må finne lokale, nasjonale og globale løsninger på. I ettertid har vi fått en klimalov, et klimaforlik, en klimamelding og en klimastrategi, og i disse dager ligger fagfornyelsen av kunnskapsløftet og de nye læreplanene ute på høring.Man skulle tro at regjeringen så verdien av å styrke læreplanens tverrgående temaer bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring. I stedet ser vi nå at disse emnene fragmenteres ved at de tas ut av enkelte fag. Bærekraftig utvikling skal plutselig ikke lenger være en del av norsk, engelsk, matematikk og musikk.


Demokrati og medborgerskap er fjernet fra naturfag, og folkehelse og livsmestring er ikke lenger en del av samfunnsfaget. Miljøpartiet De Grønne mener det er urovekkende at regjeringen ved Kunnskapsdepartementet velger å fjerne så sentrale deler i et læreplanverk, når FN samtidig varsler så tydelig om hva vi får å stri med i årene fremover.


De tverrgående temaene gjenspeiler vår tids store utfordringer. Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring er livsviktige temaer for barn og unge som skal vokse inn i en fremtid hverken vi eller de kjenner. Det vi vet er at klimaendringene skaper andre forutsetninger for hvor det blir mulig å leve i fremtiden. Vi vet at naturens tåleevne svekkes for hver dag som går om vi ikke endrer kurs.


Vi vet at det blir mer uro og konflikt mellom folk når livsgrunnlaget blir dårligere. Derfor vet vi også at flyktningestrømmene kommer til å øke. Folkevandringene vi så for noen år siden er bare et varsel om globale endringer som gjør at fremtidige generasjoner må lære seg å leve sammen på andre måter enn våre generasjon har vært vant til. 

Det er en grunn til at FN har vedtatt sine bærekraftsmål og det er en grunn til at barn og unge streiker for klima.


Dette må regjeringen ta inn over seg. Kunnskapsdepartementet må svare på klima- og miljøkrisen ved å sørge for at de tverrgående temaene ivaretas i alle fag på alle trinn.
Fremtidens skole må være en skole for både mennesker og miljø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags